Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm tọa Tòa sen, 42 thủ ấn

Ngày 29/03/2017 103 lượt xem