Đức Phật đứng trên Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 10/04/2017 121 lượt xem