Đức Phật tọa Tòa sen, Đế Bát giác, Hào quang sau lưng

Ngày 10/04/2017 80 lượt xem