Đức Phật tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 10/04/2017 160 lượt xem