Hòa Thượng đã viên tịch

Ngày 30/03/2017 87 lượt xem