Sa Bà Tam Thánh tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 125 lượt xem