Tây Phương Tam Thánh đứng trên Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 77 lượt xem