Thất Phật Dược Sư tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng

Ngày 29/03/2017 80 lượt xem