Tổ Long Thọ tọa trên Tòa sen

Ngày 29/03/2017 69 lượt xem