Tổ Long Thọ tọa trên Tòa sen

Ngày 29/03/2017 100 lượt xem