Ấn tống 12.000 tờ Chú Đại bi và Giao tặng Miễn phí các Chùa, Cá nhân

Ngày 09/03/2018 7,392 lượt xem

Xưởng Phúc Minh ấn tống 12.000 tờ CHÚ ĐẠI BI và GỬI TẶNG MIỄN PHÍ các Chùa và các Cá nhân.

? Điểm nổi bật của Tờ Chú Đại Bi:
1. Có ảnh tượng Phật – Bồ tát để vừa Chú vừa chiêm bái tượng.
2. Chú Đại Bi có đánh dấu dòng để không bị nhầm lẫn khi đọc và dễ học thuộc.
3. Kích thước nhỏ 9,9x21cm dễ mang theo người để tụng bất kỳ nơi nào.

? Xin quý vị nhắn số lượng Tờ cần thỉnh cùng (không giới hạn số lượng):
1. Họ tên người nhận
2. Địa chỉ nhận
3. Số điện thoại người nhận

 Nhắn vào Facebook hoặc Zalo/Viber/Điện thoại: 0967 302 774.

? Quý vị KHÔNG PHẢI TRẢ bất kỳ khoản PHÍ nào.

Đây là tấm lòng của Xưởng, rất mong mọi người tiếp nhận.

TM Xưởng Phúc Minh

QL. Nguyễn Ngọc Phương

chú đại bi, chu dai bi, ấn tống, an tong, tặng miễn phí, tang mien phi chú đại bi, chu dai bi, ấn tống, an tong, tặng miễn phí, tang mien phi chú đại bi, chu dai bi, ấn tống, an tong, tặng miễn phí, tang mien phi