[Đợt 1] Báo cáo Tình hình cúng dường tượng Hộ Pháp và mua đất mở rộng khuôn viên Chùa Kim Liên, tỉnh Thái Bình

Ngày 30/05/2017 3,232 lượt xem

Sư Trụ Trì Thích Nữ Minh Châu thông báo:

” Nhà Chùa đã được Cúng dường tiền mua đất mở rộng Khuôn viên Chùa và xin phép dừng kêu gọi cúng tiền đất. Chùa vẫn tiếp tục kêu gọi cúng bộ tượng Hộ pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ cao 1.6 mét”

Dưới đây là lời kêu gọi trước đây của nhà Chùa:

“Trong suốt 4,5 thế kỷ các công trình tâm linh của làng đã không được khôi phục xây dựng lại mọi sinh hoạt tâm linh đều nhờ vào những làng bên cạnh. Năm 1997 theo nguyện vọng của nhân dân Phật tử, được sự đồng thuận của các cấp chính quyền chùa Kim Liên được khôi phục lại trên nền Nhà Mẫu Giáo diện tích 479m với hai công trình Ngôi Tam Bảo và Nhà Thờ Mẫu, nơi thờ tự rất chật hẹp. Những ngày lễ lớn khuôn viên Chùa không đảm bảo không gian để tổ chức;

Năm 2011 nhân dân Phật tử thỉnh mời được Quý Thầy về trụ trì việc ăn ở, chỗ sinh hoạt của Quý Thầy lại càng khó khăn hơn;

Năm 2014 Nhà Chùa có mở rộng thêm được 251m về phía sau. Như vậy tổng thể khuôn viên Chùa hiện tại là 730m, một diện tích quá khiêm tốn;

Nhà Chùa rất mong muốn mở rộng hơn nữa diện tích đất chùa để xây dựng kiến thiết lại các công trình Tam Bảo, Nhà Thờ Tổ, Nhà Thờ Mẫu, Nhà Khách, Giảng Đường, Nhà Bếp và các công trình phụ trợ;

Sau bao nhiêu năm động viên gia đình Chú Thái đã đồng ý để lại đất cho Chùa với diện tích 360m với kinh phí 300.000.000 (ba trăm triệu đồng). Đây là niềm vui rất lớn cho nhà Chùa cùng nhân dân Phật tử địa phương;
Tuy nhiên, do kinh phí của Nhà Chùa không có, nhân dân Phật tử địa phương chủ yếu là làm nông nên việc lo đủ số tiền ba trăm triệu với nhà Chùa là hết sức khó khăn;”

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các Quý Phật tử ạ.

Xin đọc đầy đủ: Tâm thư kêu gọi cúng dường tượng Hộ Pháp Chùa Kim Liên, tỉnh Thái Bình tại đây: https://cungduong.vn/chua/chua-kim-lien/