Báo cáo Tổng quát về Tài chính công trình trùng tu Chánh điện Chùa Pháp Vân lần II

Ngày 30/04/2015 1,108 lượt xem

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch: Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, chư Đại Đức Ni.

Kính thưa: Quý vị quan khách và toàn thể nam nữ Phật tử.

Kính bạch quý ngài!

Kính thưa liệt quí vị!

Trước hết cho phép chúng con được đảnh lễ niệm ân Tam Bảo, niệm ân chư tôn tịnh đức Tăng Ni, niệm ân liệt quí vị. Nhờ phật pháp nhiệm mầu, ân đức bi mẫn của quý ngài, tấm lòng vì dân của chính quyền các cấp, một lòng vì đạo của quý mạnh thường quân và thiện nam tín nữ Phật tử xa gần mà công trình trùng tu Chánh Điện chùa Pháp Vân chưa đầy 4 năm mà đã được thành tựu viên mãn như ngày hôm nay.

Chúng con Ban Kế Toán công trình xin được báo cáo tài chính đã chi cho các hạng mục công trình như sau:

–          Tổng công ty Hòa Bình                                        :            7,500,000,000đ

–          Công ty gỗ Duy Chương

o   Vật tư gỗ                                                   :            3,700,000,000đ

o   Tiền công thợ mộc                                    :            3,100,000,000đ

o   Tiền công thợ chạm, khắc, sơn thếp         :               950,000,000đ

o   Áng thờ, câu đối, hoành phi                     :               700,000,000đ

o   Khám thờ Tổ đường                                 :               500,000,000đ

–          Công ty Sắt Thanh Hải                                         :            7,100,000,000đ

–          Công ty Bê TôngNguyên Thịnh                           :            2,900,000,000đ

–          Chi Phí Hoa văn thợ Hồ kép                                :            1,800,000,000đ

–          Công ty Nam Thuận Thành, đá Hoa cương          :            1,800,000,000đ

–          Cửa hàng Phúc Thành – gạch bông. toilet             :               600,000,000đ

–          Cs điêu khắc đá Mỹ Hảo – 2Lân đá                      :            4,200,000,000đ

–          Cty Chung Sứcsơn nước – Giả đá                        :            2,100,000,000đ

–          Toàn bộTôn Tượng, Pháp Khí thờ tại chùa          :            7,400,000,000đ

–          Chi Phí Cọc Nhồi – móng                                     :            2,900,000,000đ

–          Chi phí vật tư (cát, đá, xi măng, vật tư phụ)         :            2,900,000,000đ

–          Chi Phi Lan can đá                                                :               976,000,000đ

–          Chi phí Thang Máy                                               :               480,000,000đ

–          Chi phí vận chuyển                                               :               250,000,000đ

–         Chi phí phục vụ công trình                        :        2,300,000,000đ

–          Cty Hưng ThịnhPhát hệ thống điện, nước           :            3,700,000,000đ

–          Chi phí ngói Lưu Ly                                             :            1,300,000,000đ

–          Chi phí PCCC – Hồ chứa nước                             :             280,000,000đ

–          Chi phí cửa Nhôm – Sắt – Inox                            :              900,000,000đ

–          Tiền Nhân Công                                                    :           5,800,000,000đ

–          Hệ thống chiếu sáng từ tháp đến sân vườn          :              700,000,000đ

–          Chi phí thiết kế công trình                                    :            260,000,000đ

–          In logo dĩa đá                                                        :               110,000,000đ

Tổng kinh phí đã chi cho công trình là                        :        67,206,000,000đ

Sau đây là số tiền còn thiếu nợ:

–      Công ty Xây Dựng Hòa Bình                             :           2,350,000,000đ

–      Công ty Sắt Thanh Hải                                        :              350,000,000đ

–      Công ty Bê Tông Nguyên Thịnh                         :               620,000,000đ

–      Công Trình Đá – Gạch                                         :               300,000,000đ

–      Công Trình Lân Đá                                             :                 70,000,000đ

–      Công Trình PCCC                                               :               100,000,000đ

–      Nhà thầu hoa văn                                                :               150,000,000đ

–      Công ty Gỗ Duy Chương                                   :               340,000,000đ

–      Công trình Inox-Sắt                                            :               400,000,000đ

–      Tiền mượn Phật tử                                              :            1,500,000,000đ

–      Tiền Sơn Nước                                                    :               110,000,000đ

Tổng số tiền còn thiếu nợ                                           :            6,290,000,000đ

Vậy tổng kinh phí xây dựng                                       :          73,496,000,000đ

Công trình xây dựng chùa Pháp Vân còn đón nhận rất nhiều tấm lòng vàng của quý Phật tử vì trong quá trình thi công đã có rất nhiều Phật tử phát tâm công quả, cúng dường xi măng, cúng dường thực phẩm, cúng dường gạo, mì và các bữa ăn phục vụ cho thợ thầy. C.ty Hưng Thịnh Phát trực tiếp trả chi phí các hạng mục xe cẩu, điện và hàng chục tấn đồng đỏ để đúc Chuông, chú Tượng. C.ty Yến Nhi, Bệnh viện Phụ Sản Nhi Quốc Tế cúng dường các cây kiểng quý trồng ở chùa, C.ty đá Thạch Việt cúng dường lư hương lớn bằng đá, C.ty Hòa Lai cúng dường đỉnh lư hương lớn tròn bằng đá và nhiều Phật tử khác cúng cây kiểng trưng bày trước sân chùa.

Thay lời Hòa thượng Viện Chủ, chư Tăng bổn tự, Quý Ban trùng Tu và đạo tràng Phật tử chùa Pháp Vân, chúng con xin thành tâm tri ân tấm lòng vì đạo pháp của liệt quý vị và xin quý vị tiếp tục phát tâm để chùa có thể hoàn trả những công nợ còn lại.

Nguyện cầu Chư Tôn Đức Tăng Ni Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Nguyện cầu chính quyền các cấp sức khỏe, thắng lợi, cát tường như ý.

Nguyện cầu quý Doanh Nghiệp, quý Mạnh Thường Quân, quý Thiện Nam Phật tử bồ đề tâm kiên cố, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc bình an.

Cầu nguyện Đại Lễ Khánh Thành được thành tựu viên mãn.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát tác đại chứng minh.