Giới thiệu phát hành Tờ báo Cúng dường tượng Phật phiên bản e-book

Ngày 30/11/2017 2,105 lượt xem

Kính thưa quý nhà Hảo tâm,

Mong ước lớn nhất của chúng tôi là phát hành Tờ báo giấy Cúng dường tượng Phật và gửi tặng cho các Doanh nghiệp, nhà Hảo tâm hàng tháng để mọi người dễ đọc, dễ tìm thông tin mình cần và đỡ tốn thời gian. Và chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện ước mơ đó.

Quý vị biết đó, Dự Án Cúng Dường tượng Phật đã hoạt động được 4 tháng, trang Web và trang Facebook Fanpage đã dần ổn định, giờ đây chúng tôi tiếp tục triển khai Ấn bản Báo Cúng dường tượng Phật mỗi tháng 1 số vào mồng 5 hàng tháng, phát hành miễn phí thông qua phiên bản e-book.

Số đầu tiên sẽ được phát hành vào ngày 05 tháng 01 năm 2018 với các Nội dung sau:

  1. Báo cáo kết quả Cúng dường tượng Phật
  2. Cập nhật Danh sách các Chùa đang kêu gọi phát tâm cúng dường
  3. Những Chùa mới kêu gọi phát tâm trong tháng
  4. Tìm hiểu về tượng pháp
  5. Hình ảnh tượng Phật đẹp
  6. Các bài viết hay về Phật giáo

Đây là phiên bản thử nghiệm trước khi tiến hành In tạp chí ra giấy màu và gửi tặng miễn phí các Doanh nghiệp, nhà Hảo tâm trên toàn quốc.

Kính thư.

TM Ban Quản trị Dự Án Cúng dường Tượng Phật

Bìa tờ báo Cúng dường Tượng Phật số 1, ngày 5 tháng 01 năm 2018
Bìa tờ báo Cúng dường Tượng Phật số 1, ngày 5 tháng 01 năm 2018