[Cập nhật] Hình Ảnh Thi Công Tôn Trí Tượng Vạn Phật

Ngày 17/12/2016 1,126 lượt xem
Hình ảnh thi công tôn trí tượng Vạn Phật sẽ được câp nhật liên tục cho đến ngày hoàn thành để quý phật cùng theo dõi.

THI CÔNG NGÀY THỨ 4 [ 17 / 12/ 2016 ]

Thi công  ngày thứ 3 [ 16 /12 /2016 ]

 

Thi Công Ngày thứ 2 ( 15 /12/ 2016 )

 

 

KIỂM TRA SỐ LƯỢNG TƯỢNG

 

 

KIỂM TRA SỐ LƯỢNG TƯỢNG

 

 

Các sư chú vận chuyển tượng vào trong chùa

 

 

Các Sư Chú vận chuyển tượng từ ngoài đường vào trong chùa