[Lần 1] Ngừng kêu gọi Công Đức tượng Phật đản sanh 1.2m – Chùa Cường Thịnh, Yên Bái

Ngày 08/08/2018 2,390 lượt xem

Kính thưa quý nhà Hảo tâm,

Ban Hộ tự chùa Cường Thịnh, Yên Bái thông báo đã nhận đủ số tiền thỉnh tượng Phật đản sanh 1.2m và ngừng kêu gọi. Một phần tịnh tài cúng dường được 2 chị Phật tử từ Hà Nội lên tận Yên Bái bàn giao để thỉnh tượng Phật.

Dưới đây là báo cáo số tiền nhận được:

Ngày 24/5/2018:

  • Chị Trịnh Tuyết Nhung: 1.000.000đ
  • Chị Phạm Lộc: 10.000.000đ
  • Chị Hương Royal City Hà Nội: 5.000.000đ

Ngày 5/6/2018:

  • Phật tử ẩn danh: 1.000.000đ
  • Phật tử ẩn danh: 200.000đ

Tổng 17.200.000đ

Số tiền sử dụng để thỉnh tượng Phật đản sanh, 1 Tượng Bổn sư và phần dư sử dụng để thỉnh Kinh sách.

Kinh sách đã thỉnh nhưng sư Trụ trì đang đi An cư Kiết hạ nên chưa thể thỉnh tượng Phật, do vậy Ban quản lý Chùa đang tạm giữ chờ Sư về sẽ bàn giao.

chùa cường thịnh, chua cuong thinh, cúng dường tượng phật, phát tâm cúng dường
Chùa Cường Thịnh, Yên Bái