[Lần 1] Chùa Đa – Hải Phòng đã thỉnh được bộ Hộ pháp – Tiêu diện bằng Đá non nước

Ngày 03/03/2018 3,223 lượt xem

Kính thưa quý vị,

Sau khi Dự Án đăng lời Kêu gọi phát tâm cúng dường bộ tôn tượng Hộ Pháp Vi đà và Tiêu diện Đại sĩ cao 1.5m bằng đá Non nước cho Chùa Đa  – An Lạc Thiền Tự , xóm 5 , xã Vĩnh Phong , huyện Vĩnh Bảo , Tp Hải Phòng.

Xem chi tiết lời kêu gọi tại: https://cungduong.vn/chua/chua-da/

NGÀY 30 THÁNG 02 NĂM MẬU TUẤT (Chủ Nhật 15/04/2018)  rước tôn tượng Ngài Hộ Pháp & tôn tượng Ngài Tiêu Diện ( bằng đá non nước Đà Nẵng ).

Trong niềm hân hoan, nhà Chùa kính mời Quý Phật tử gần xa về Chùa rước tượng. Dưới đây là Thư mời của Chùa.