Phật tử đã đến khảo sát và xác thực thông tin Chùa Đa, TP. Hải Phòng

Ngày 17/01/2018 3,766 lượt xem

Kính thưa quý nhà Hảo Tâm,

Phật tử tại Hải Phòng đã đến khảo sát Chùa Đa, TP. Hải Phòng và xác thực các thông tin đăng tại Lời kêu.

Dự Án chính thức kêu gọi các nhà Hảo Tâm Giúp Chùa Đa có tượng Hộ pháp, cao 1.5m, chất liệu đá.

Xin cám ơn quý Phật tử đã không quản xa xôi, xác thực giúp Dự án ạ.

Quý vị trực tiếp liên hệ nhà Chùa và chuyển khoản tới nhà Chùa. Dự Án không nhận tiền cúng dường ạ.

Dưới đây là hình ảnh được Phật tử cung cấp.

chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước chùa đa, cúng dường tượng phật, cúng dường, cung duong, cung duong tuong phat, phát tâm, hùn phước