Phương danh Mạnh Thường Quân cúng dường tạo tượng Đông Phương Tam Thánh – Chùa Khánh Hưng, Hà Nội

Ngày 06/04/2022 232 lượt xem

Dưới đây là Bản sao kê của chùa Khánh Hưng, Hà Nội gửi cho Dự án để tạo tượng phù Điêu Đông Phương Tam Thánh gồm có 3 pho tượng Phật Dược Sư, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát thế Ngồi bằng đá trắng cao 3,2 m ngang 1,6 m. Trị giá 1 pho/ 54.000.000 triệu đồng, tổng trị giá 3 pho là 162.000.000 đồng, thờ phượng bài trí nơi Lễ Đài của Chùa.

Hiện nhà chùa còn thiếu rất nhiều để có thể thỉnh tượng. Rất mong quý nhà hảo tâm giúp Chùa ạ.

Sacombank 19/03/2022 13:41
PS: +20,000 VND
HUYNH CHI HAO Con xin cung duong tuong Phat

Sacombank 19/03/2022 21:10
PS: +100,000 VND
MBBANK IBFT DINH NGOC HUNG cung duong tac tuong Phat

Sacombank 20/03/2022 14:00
PS: +200,000 VND
PHAM LAM DONG cung duong Dong Phuong Tam Thanh ve Chua Khanh Hung…

Sacombank 25/03/2022 08:14
PS: +200,000 VND
TRUONG THIHONG CK nhanh – Truong Thi Hong – Hun phuoc xay tuong C…

Sacombank 28/03/2022 08:13
PS: +200,000 VND
MARITIME BANK Ung ho xay tuong Phat

Sacombank 28/03/2022 21:29
PS: +1,000,000 VND
Ms TO THI MAI LOAN Gia dinh tin chu Vu Quoc Luong xin dong gop …

Sacombank 03/04/2022 15:11
PS: +100,000 VND
CUU NGUYEN THIEN TRUC Phat tu phap danh Nguyen Thuy kinh cung du…