Kêu gọi giúp Chùa Phú Sơn, tỉnh Khánh Hòa bị Bão cuốn bay mái ngói Chùa

Ngày 07/12/2017 21,645 lượt xem

Thông tin đã xác thực bởi nhóm Cứu trợ do Sư cô Như Duyên đi đến từng Chùa. Đây là trường hợp cần giúp đỡ gấp nên chúng tôi ghi ngắn gọn:

Chùa Phú Sơn (Núi Beo)
Ni Sư Thích Nữ Diệu Pháp: 65 tuổi
Đệ tử Pháp Ân: 25 tuổi

Địa chỉ: thôn Tứ Chánh, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 01699461944
Thiệt hại: 99% mái Ngói Chùa bị bão cuốn bay
Diện tích: 330 m2

Theo thợ sửa chữa Mái chùa ước tính: 200.000.000đ

Mọi sự phát tâm xin gửi tới:

Số Tài khoản: 4705205164186

Chủ Tài khoản: Lê Thị Xuân Di

Ngân hàng Agribank, Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Xin xem Video đoàn Cứu trợ đến Chùa và trao đổi với Ni Sư:

Ni Sư viết Thư kêu gọi ra giấy
Ni Sư viết Thư kêu gọi ra giấy