Phương danh Mạnh Thường Quân cúng dường tịnh tài thỉnh tượng Địa tạng cho Chùa Phúc Duyên – Hải Dương

Ngày 10/03/2022 353 lượt xem

Phương danh các Mạnh Thường Quân cúng dường tịnh tài cho chùa Phúc Duyên – Hải Dương

Nam Mô A Di Đà Phật.

Sau 6 ngày kêu gọi từ 4/3/2022-10/3/2022, Chùa Phúc Duyên, thôn Nam Cầu, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, Hải Dương đã có đủ tịnh tài để thỉnh tôn tượng Địa tạng Vương ngồi trên Đế thính.

Chùa Phúc Duyên xin thán tán công đức cúng dường tịnh tài của các Phật tử thông qua Dự án Cúng dường tượng Phật.
Nhà Chùa xin Phương Danh các Phật tử, Mạnh Thường quân đã cúng dường:

 1. Phật tử Tô Thị Mai Loan – Hà Nội: 1,000,000đ (Pháp danh Loan Mai)
 2. Phật tử Phạm Quốc Chính: 200,000đ
 3. Phật tử Nguyễn Ngọc Khánh Ngân: 100,000đ
 4. Phật tử Trương Thị Hồng: 200,000đ
 5. Phật tử Phạm Lâm Đồng – HCM: 100,000đ
 6. Phật tử Nguyễn Thị Hường – Hải Dương: 300,000đ
 7. Phật tử Hoàng Đại Nhẫn: 1,000,000đ
 8. Phật tử Đinh Thị Thùy Chi: 200,000đ (Gia đình Lê Văn Lương)
 9. Phật tử Nguyễn Khoa Sơn: 100,000đ
 10. Phật tử Ngô Văn Anh: 100,000đ
 11. Phật tử Phạm Quang Tiên: 1,000,000đ
 12. Phật tử Trần Ngọc Nhiều: 900,000đ
 13. Phật tử Phạm Thị Ngọc Thu: 500,000 (Pháp danh: Diệu Kim)
 14. Phật tử Ngô Thị Thanh Thúy (Gia đình Hoàng Đại Nhẫn): 1,000,000đ
 15. Phật tử Phạm Thị Phương – HCM: 300,000đ
 16. Phật tử Mai Thế Anh: 200,000đ
 17. Phật tử Ngô Văn Phong: 200,000đ
 18. Phật tử ẩn danh (Số TK: 0687xxxxxxx1169): 100,000đ
 19. Phật tử Nguyễn Văn Khải – Hà Nội: 67,500,000đ (toàn bộ phần còn thiếu)
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương
Chùa Phúc Duyên, Hải Dương

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thay mặt nhà chùa xin thành kính tri ân công đức của quý liệt vị, số tịnh tài Chùa Phúc Duyên nhận được sẽ được sử dụng vào công việc thỉnh tượng như sở nguyện của quý đã phát tâm ủng hộ.
Nam Mô a Di Đà Phật.

Xin xem lại Lời kêu gọi của chùa Phúc Duyên tại: https://cungduong.vn/chua/chua-phuc-duyen-2/