[Đợt 1] Tình hình Cúng dường tượng Phật tại Tịnh thất Bồ đề tỉnh Khánh Hòa

Ngày 13/07/2017 2,818 lượt xem

Nam Mô A Di Đà Phật.

Cô xin cảm niệm Công đức của Phật tử Phúc Minh đã đăng tin Cúng dường Tượng Phật giúp Cô.

Hôm nay Quý Phật tử đã cúng dường gần đủ các Tôn tượng cho Tịnh thất, chỉ còn tượng Tổ Đạt Ma, ngài Địa Tạng và Đức Chuẩn Đề nữa là đủ rồi.

  • Phật Tử Bùi An Trang và Gia đình đã phát tâm cúng dường tượng Đức Bổn Sư.
  • Gia đình cô Cúc đang chuẩn bị cúng Tam Thế Phật, chuông mõ khánh, Phật Đản sanh.
  • Phật tử Nguyên Mỹ, Phật tử Kim Nhung, Phật tử Lan An, Phật tử Nhuận Nhã, Phật tử Bảo Anh đã phát tâm cúng dường tượng Phật khác và pháp bảo cho tịnh thất.

Vì tịnh thất mới thành lập nên còn nhiều thiếu thốn, cô rất mong sự phát tâm của Quý phật tử gần xa. Tùy sự phát tâm của Quý vị, cô hoan hỷ đón nhận.

Cô cảm niệm công đức tất cả các Phật tử trong và ngoài nước đã phát tâm cúng dường tạo phước. Nguyện Tam Bảo gia trì Quý vị và Gia đình luôn An lạc và quả phát viên thành.

Nam Mô A Di Đà Phật

Sư cô Thích Nữ Huệ Đạt

Xem chi tiết lời kêu gọi cúng dường của Tịnh thất tại: https://cungduong.vn/chua/tinh-that-khanh-hoa/