Hình Ảnh: 16 vị Tôn Giả Theo Kinh Di Đà do Đại Đức Thích Tâm Mãn Họa

Ngày 09/10/2016 3,053 lượt xem

Đại Đức Thích Tâm Mãn từ nhỏ đã có sở thích và năng khiếu vẽ đắp hình tượng Phật, tuy chưa qua trường lớp hội họa, mỹ thuật nhưng Đại đức đã từng đắp vẽ tượng cho nhiều chùa. Năm Kỷ Tỵ (1989) Đại đức nhập chúng an cư tại chùa Long Bửu quận 4, Tp.HCM, sau đó ở lại tu học cùng thường trụ chúng.

Năm Mậu Dần (1998) Đại đức du học Đài Loan, tại Đài Loan Đại đức theo học Cao Học trường Đại Học Sư Phạm Quốc Gia Đài Loan, chuyên nghành Mỹ Thuật Học. Sau 6 năm du phương cầu học. Năm Giáp Thân (2004) Đại đức tốt nghiệp Thạc Sĩ Mỹ Thuật Học, từ đó Đại đức về nước tiếp nhận sự nghiệp thầy tổ còn dang dở, bắt tay xây dựng chùa Minh Thành cho đến ngày nay, tuy chùa đang còn xây dựng nhưng phần nào cũng thể hiện được nét kiến trúc phù hợp với sở học, năng khiếu và tâm nguyện của đại đức.

Ban Biên Tập chuaminhthanh.com kính giới thiệu phần 1 bộ tranh tốt nghiệp của Đại đức Thích Tâm Mãn vẽ về 16 vị Tôn Giả theo Kinh Di Đà.

Tôn giả Xá Lợi Phất

Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

Tôn giả Ca Chiên Diên

Tôn giả Mục Kiền Liên

Tôn giả Câu Hy La

Tôn giả Ly Bà Đa

Tôn giả A Nan

Tôn giả A Nan Đà

Tôn giả La Hầu La

Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề

Tôn giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa

Tôn giả Ca Lưu Đà Di

Tôn giả Kiếp Tân Na

Tôn giả Bạc Câu La

Tôn giả A Nâu Lâu Đà

Tôn giả Châu Lợi Bàn Đà