Cảnh báo Giả Dự án Cúng dường tượng Phật và từ thiện lừa tiền các Chùa đang Kêu gọi phát tâm

Ngày 07/05/2019 14,529 lượt xem

Mong Quý Sư lưu tâm và Chia sẻ: Có 1 đối tượng tên Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt, 38 tuổi, cư trú tại Sóc Trăng, số CMT ND: 366252239, số điện thoại: 0795873611 được 3 quý Sư gửi thông báo tới Dự Án có dấu hiệu lừa đảo các Sư thông qua hình thức:

Mượn danh là Cơ sở bản đồ Phật giáo và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa.

Một quý thầy báo:Thầy nhờ mọi người chia sẽ vì người này đang lợi dụng bên Cúng dường Tượng Phật để đi lừa tiền của các chùa có nhờ bên cúng dường tượng phật và các chùa đang kêu gọi xin tượng.
Nên thầy nhờ mọi người chia sẽ để cho các chùa và mọi người cùng biết mà tránh

Một Phật tử báo:Hôm trước vì sợ lo lễ Phật đản ko kịp nên đã bị vị này lừa lấy 2 triệu số tiền tuy ko nhiều nhưng cũng là bài học để đời. Nay con xin chia sẽ cho quý thầy cô cùng quý phật tử biết mà đề phòng

Chiêu bài của họ là:

  1. Nói là người Cúng dường nhưng không muốn tiết lộ thông tin.
  2. Chuyển một số tiền trước thì họ sẽ chuyển tượng đến

Đây là chiêu thức không hề mới, nhưng đối tượng này chuyên tìm, lừa các nhà Chùa khó khăn ở nơi xa xôi, hẻo lánh, thiếu thông tin hoặc đang cần gấp tượng nên vẫn thành công.

Rất mong mọi người chia sẻ để giúp các quý Chùa khó khăn không bị lừa tiền bằng chiêu thức trên.

Quý vị lưu ý: Dự án không nhận tiền tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào. Toàn bộ nguồn tiền hoạt động Dự Án do Dự án phát tâm.

Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa
Cảnh báo Đối tượng Khưu Ái Kia xưng pháp danh Thiện Đạt Mượn danh là Cơ sở bán đồ Phật giáo, Dự án Cúng dường tượng Phật và đi làm Từ thiện để lừa lấy tiền của các Chùa