Nguyên tắc Cúng dường tượng Phật

Ngày 08/03/2022 386 lượt xem

Kính thưa chư tôn Thiền đức, nhà Hảo tâm và quý Phật tử.

Dự án hiện chỉ tài trợ truyền thông cho mỗi lần kêu gọi có tổng trị giá tượng không quá 150,000,000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng) không quy định số lượng tượng và chất liệu. Nhà chùa xem Hướng dẫn đăng Thông bạch tại đây

Tuy nhiên, Dự án mong muốn 2 điều:

  1. Bên kêu gọi: Khi đủ tịnh tài rồi thì sẽ thông báo ngừng kêu gọi, phương danh các Phật tử, chụp ảnh tượng đã thỉnh và nếu kêu gọi tiếp tục sẽ mở một Lời kêu gọi mới. Chúng con không chấp thuận nhận tiền của tượng A nhưng lại đẩy sang tượng B hay mua sắm thứ khác.
  2. Bên cúng dường: Khi Chùa đã ngừng kêu gọi, không tiếp tục chuyển tiền. Số tài khoản của nhà Chùa sẽ xóa trong bài viết tại trang Web www.cungduong.vn và Dự án không chịu trách nhiệm.

Xin theo dõi danh sách các chùa đang cần cúng tượng tại đây

Mọi liên hệ xin trao đổi Zalo: 096.775.9999