Nhật ký gửi tặng Chú Đại Bi

Ngày 22/04/2018 2,159 lượt xem

Kính thưa các quý nhà Hảo tâm và quý vị đã và đang mong thỉnh Chú Đại Bi,

Theo báo cáo của Xưởng tạc tượng Phật Phúc Minh, Dự Án Cúng dường Tượng Phật xin đăng bản báo cáo kế hoạch đã gửi tặng từ ngày 10/4-20/4/2018.

Theo lời Xưởng Phúc Minh, họ ghi chép cẩn thận Họ tên, Địa chỉ, Số điện thoại:

  1. Để biết nơi nào Phật pháp đang được phổ cập rộng rãi để những đợt Ấn tống sau, họ sẽ liên hệ thêm người tại nơi đó để tặng nhiều hơn.
  2. Kiểm soát được số lượng bản in vừa đủ cho lượng người đăng ký, tránh có người đăng ký nhưng ko kịp in để gửi làm họ thấy buồn

Đây là danh sách đã gửi tặng:

Đây là danh sách chuẩn bị gửi tặng và tạm dừng không nhận thêm để tháng 4 AL sẽ ấn tống thêm 17,720 bản: