[Lần 1] Ngừng Kêu gọi phát tâm Tượng Quan âm gỗ đứng 1.8m – Niệm Phật Đường Thọ Bình, tỉnh Đồng Nai

Ngày 08/08/2018 2,119 lượt xem

Kính thưa quý nhà Hảo tâm,

Theo thông báo từ phía Sư trụ trì, Niệm Phật Đường Thọ Bình đã được 1 nhà Hảo tâm ẩn danh phát tâm đủ số tiền thỉnh 2 tôn tượng Bồ tát Quan âm và Bồ tát Địa tạng cao 1.8m.

Do vậy nhà Chùa ngừng kêu gọi.

Xin chân thành cảm ơn.