Lời chia sẻ của Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Luân, Trụ Trì Niệm Phật đường Thọ Bình

Ngày 24/10/2017 4,489 lượt xem

Ngày 23/10/2017, Dự Án có trao đổi với Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Luân là Trụ Trì Niệm Phật đường Thọ Bình, nhà Chùa chia sẻ:

“Tượng Chùa không đến nỗi xuống cấp. Vì đây làm lại Chánh điện mới lớn hơn nên phải thỉnh lại tượng mới lớn hơn.

Đáng lẽ ra cô cũng gần tạm hoàn tất phần thô Chánh điện để làm Bệ Phật và trang trí sơ để thỉnh Phật về. Do trời mưa suốt, và kinh tế đến lúc cạn kiệt, nên đến đây phải tạm ngưng.

Có gì đó con giúp cô với. Cô cám ơn con nhiều nha.”

Dự kiến nhà Chùa an vị tượng vào tháng 12/2017, nhà Chùa hiện mới chỉ đủ 1/2 tịnh tài.

Rất mong các quý nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường cho việc tạo tượng được viên mãn ạ.

Hùn phước cúng dường Tượng Phật Thích Ca gỗ 2m – Niệm Phật Đường Thọ Bình, tỉnh Đồng Nai