Pháp thoại: Cảm Niệm Và Ý Nghĩa Cúng Dường Phật Đản – Phật Lịch 2562

Ngày 16/04/2019 2,452 lượt xem


Phật Đản, Phật lịch 2562 lại trở về với hành tinh trái đất của chúng ta, những người con Phật từ Đông sang Tây, từ Âu đến Á, hàng triệu triệu trái tim như một, triệu triệu niềm tin không hai đã hân hoan đón mừng ngày lễ trọng đại này.

Ấy là ngày mà đức Thế Tôn xuất hiện giữa cõi đời với đại nguyện Trí tuệ và Từ bi, đem lại an lạc và lợi ích cho đa số; dựng đứng lại những gì đã bị xiêu vẹo từ những lưới võng si mê, tà kiến; hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ từ những quan điểm ngã chấp và những biến thể ích kỷ tầm thường; bật ngọn đèn cho mọi người thấy “bản lai diện mục” của chính mình và dẫn đường cho mọi người vượt ra khỏi đêm dài tăm tối tử sinh.

Mong cầu đời sống an lạc và sống một đời sống có lợi ích, không phải là nhu cầu của một cá nhân, một giai cấp hay một đoàn thể mà là nhu cầu của mọi thành phần xã hội và nói rộng ra, đó là nhu cầu tất yếu của hết thảy con người có nhân tính và hết thảy chúng sinh có Phật tính.

Không có nhân tính, con người tự đánh mất mình giữa quê hương và đồng loại, mà nhu cầu của nó, chỉ là những tiện nghi vật chất, ăn chơi xa xỉ, chỉ biết sử dụng những phương tiện hay tri thức khoa học để bóc lột con người, muôn vật và thiên nhiên, nhằm thỏa mãn những dục vọng điên cuồng của thú tính và ác nhân.

Không có Phật tính, chúng sinh sinh ra chỉ là nô lệ của vật dục, thần linh và nghiệp báo, nên họ không có bất cứ cơ hội nào để tự mình vươn lên tạo thành nếp sống văn minh nhân bản và phát triển nền văn minh ấy đến chỗ hoàn hảo tột cùng, bằng năng lực tự tín, bằng ý thức tự giác và bằng tri thức tự nguyện và không có Phật tính, chúng sinh sẽ không có đại nguyện của Trí tuệ và Từ bi, để có thể tự mình xóa sạch vô minh, và tự mình khám phá châu báu giác ngộ vô hạn nơi biển cả tự tính thanh tịnh, đang chứa đựng ở nơi chính tâm mình cũng như nơi tâm tính của hết thảy chúng sinh và không có Phật tính, thì chúng sinh không có khả năng khám phá những gì tốt đẹp từ người khác, để tương quan sinh tồn và lại càng không có khả năng khám phá sự quan hệ sinh tồn mật thiết, giữa con người với sinh môi để tương kính, tương thuận, nhằm cùng nhau giữ gìn, bảo vệ và để cùng nhau hiện hữu trong hòa bình, an lạc. Và lại càng không có khả năng làm thăng hoa đời sống của mình và mọi người ngay ở đời này và đời sau.

Vì vậy, Tăng Ni Phật tử chúng ta kỷ niệm Phật đản, là kỷ niệm ngày đấng Giác ngộ xuất hiện giữa trần gian, khai phóng tri thức cho nhân loại, mở ra một tầm nhìn mới chính xác và hoàn hảo, đối với nhân sinh và vũ trụ bằng tuệ giác “Tương quan duyên khởi” và mở ra một con đường sáng, để đưa thế giới con người thoát khỏi nô lệ Thần linh và vật dục, nhằm đưa nhân loại vượt thoát đêm dài tăm tối, khai thị Phật tri kiến cho con người và muôn loài chúng sinh, khiến cho tất cả họ đều hiểu biết những giá trị hiện hữu của nhau, biết trân trọng sự có mặt của nhau và cùng giúp nhau thăng hoa sự sống trong Trí tuệ và Từ bi, trong Tự do và Khai phóng.

Tăng Ni Phật tử chúng ta kỷ niệm đại lễ Phật đản, vì ấy là ngày của Trí tuệ xuất hiện, bóng đêm vô minh biến mất; ngày của đời sống Từ bi xuất hiện, hận thù hóa giải; ngày của đời sống tự do xuất hiện, đời sống nô lệ niềm tin và tri thức được giải trừ và khai phóng. Và ấy là ngày mà con người lấy lại chủ quyền và được khai phóng từ ngục tù sinh tử và từ ngục tù của mọi ý tưởng hệ phiến diện.

Đệ tử Phật chúng ta kỷ niệm Phật đản với những ý nghĩa ấy, thì nhất định từ đài sen, đức Thế Tôn sẽ nhìn chúng ta bằng đôi mắt Từ bi, và từ đại định, đức Thế Tôn sẽ mỉm cười với chúng ta bằng nụ cười của trí tuệ.

Nỗ lực đoạn ác hành thiện, giữ gìn tâm ý trong sạch và phụng sự hết thảy chúng sinh, bằng tất cả niềm tin của tâm nguyện Bồ đề, ấy là sự cúng dường Phật đản có ý nghĩa nhất của hàng đệ tử Phật chúng ta.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                                                       Tỷ Khưu Thích Thái Hòa

Dharma talk:

Thoughts and Significance of Celebrating Buddha’s Birthday –

Buddhist Calendar 2562

Buddha’s Birthday or Vesak Day, Buddhist Calendar 2562 is again returning to our earth, millions of Buddha’s followers from East to West; from Europe to Asia, with millions of hearts just as one, and with a single belief in joyfully welcoming this important day.

That is the day when our World Honored One comes into existence with the great vow of Wisdom and Compassion, bringing peace and happiness for the majority; setting straight what is fallen down from net of hatred and ignorance, false beliefs; healing what is broken from ideologies of self-attachment and variations of mean selfishness; turning on the light for people to see “the original face” of themselves and showing them the way to escape from birth-death nights full of darkness.

Wishing for a life of peace and happiness and a life of interest does not belong to any individual person, any class or organization, but to all the people from different social backgrounds and in a broader sense, it is the wish of all human-beings with human nature and all living beings with Buddha nature.

Without human nature, human-beings become losers in the country and among their fellow ones, they are only interested in physical comfort and joy of luxury, make use of scientific achievements and knowledge to exploit people, animals, and environment for the satisfaction of wild passions filled with animal nature and evil consequence.

Without Buddha nature, sentient beings are all but slaves to material desires, deity, and karma-reward, therefore they do not have any chance to make their life civilized and humanitarian, and thus they find it unable to develop that civilization in a perfect way by power of self-belief, self-consciousness, and voluntary knowledge. Without Buddha nature, sentient beings will not have the great vow of Wisdom and Compassion so as to eradicate ignorance themselves, and explore the unlimited treasure of enlightenment in the tranquil nature that is included in their own minds as well as the mind of all sentient beings. Without Buddha nature, sentient beings find it unable both to explore what is lovely from others just for their mutual existence  and even worse, to investigate the close relationship between humans and environment for mutual respect and agreement, and thus for mutual protection and safeguard as well as for co-existence in peace and happiness. Without Buddha nature, sentient beings are even unable to improve their own life and life of others right at this life and the following lives.

Therefore, we the Sangha and Buddhists in the world celebrate the Buddha’s Birthday just for the purpose of marking the day when the Enlightened One comes into existence in this earth so as to emancipate knowledge for humans, to open up a new vision, both accurate and perfect to human life and the universe by the wisdom of “Causation” and shape a bright path for humans to free themselves from slaves to deity and material desires through long nights of darkness, to turn on the light of Buddha’s wisdom to humans and all species, thus making them realize the value of their co-existence, respect their presence, and join hands to improve life in the spirit of Wisdom and Compassion, Freedom and Liberation.

We the Sangha and Buddhists in the world celebrate the Buddha’s Birthday, since the day marks the appearance of Wisdom and the disappearance of ignorance; since the day marks the start of Compassion life and the clearing up of all hatred; since the day marks the existence of a life of liberty and the emancipation of lives of belief and knowledge slavery. And the day also marks the time when humans regain their control and are liberated from prisons of birth and death and from unilateral ideologies.

If we Buddha’s disciples celebrate the Buddha’s Birthday in such significant ways, certainly from the lotus stand, the Enlightened One will look at us with the eyes of Compassion, and from great concentration, the Enlightened One will offer us a smile of wisdom.

Making efforts to eradicate evil things and perform good deeds, to keep minds and thoughts clear and clean, and to serve all sentient beings with all the belief and the Bodhi vow is the most significant celebration of the Buddha’s Day by generations of our Buddha’s disciples.

Namo Bodhisattva, Mahasattva of constant efforts for celebration and offering.

Bhikshu Thich Thai Hoa