[Đợt 1] Phương danh Chư tôn Đức Tăng ni và Phật tử Cúng dường Xây dựng Chánh điện Chùa Bửu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 30/03/2016 1,073 lượt xem

Danh sách Cúng dường

HỌ VÀ TÊN CÚNG DƯỜNG NGÀY
TÂM THANH & BẢO TẠNG (MỸ) USD  $100.00 10/01/2012
PT. MINH (Hải Phòng) VNĐ  1.000.000$ 10/01/2012
NGUYỄN THANH GIẢN (MỸ) USD  $200.00 15/01/2012
TÔN NỮ CẨM THẠCH & TRẦN THỊ KIM QUY (MỸ) USD  $1,000.00 06/02/2012
TRẦN THỊ KIM VÂN (ÚC) VNĐ  2.000.000$ 06/02/2012
DƯƠNG SANG PHỤNG (MỸ) USD  $100.00 06/02/2012
KIỆT NGUYỄN (MỸ) USD  $100.00 10/02/2012
NGUYỄN PHƯƠNG ANH (MỸ) USD  $100.00 11/02/2012
PHƯỚC TRANG (MỸ) USD  $500.00 12/02/2012
TRẦN LIÊN (MỸ) USD  $100.00 15/02/2012
NGUYỄN BẠCH TUYẾT (MỸ) USD  $650.00 15/02/2012
PHẠM THỊ THÔNG PD. NGUYÊN TÂM (MỸ) USD  $200.00 15/02/2012
NGUYỄN ANH TUẤN PD. TUỆ TRUNG (MỸ) USD  $200.00 15/02/2012
TRẦN THIỆN THANH (CANADA) USD  $200.00 25/02/2012
PHẠM HÙNG (MỸ) USD  $400.00 25/02/2012
PT. NGỌC & KIM TIÊN (MỸ) hồi hướng cầu siêu hương linh thân mẫu Phạm Thị Thực, pd. Liễu Hướng mất ngày 29/01/2012 USD  $100.00 25/02/2012
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ ĐỊA PHƯƠNG CÚNG DƯỜNG TRONG LỄ ĐẶT ĐÁ CHÙA BỬU LÂM VNĐ  237.000.000$ 04/3/2012
TRẦN THỊ THANH TÂM, Pd. Diệu Nguyện (MỸ) VNĐ  40.000.000$ 17/3/2012
PHÚC LÂM TỊNH NGHIỆP ĐẠO TRÀNG (MỸ) USD  $500.00 25/3/2012
TRỊNH XUÂN HIẾU (ĐAN MẠCH) – cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, đạo pháp trường tồn USD  $500.00 30/3/2012
PT. TỪ THÔNG (HÀ NỘI) VNĐ  1.000.000$ 30/3/2012
DAVID TRƯƠNG (MỸ) USD  $100.00 09/5/2012
YẾN PHẠM (MỸ) USD  $100.00 10/5/2012
NGUYỄN THỊ LỆ THANH, Pd DIỆU LAN (MỸ) USD  $200.00 20/5/2012
HƯƠNG NGUYỄN (MỸ) USD  $100.00 20/5/2012
HUỲNH HOA (MỸ) USD  $50.00 20/5/2012
TÔN NỮ CẨM THẠCH (MỸ) USD  $500.00 03/6/2012
TRẦN THỊ KIM QUY (MỸ) USD  $500.00 03/6/2012
PHẬT TỬ VÔ DANH (ÚC) AUD  $5,000.00 25/6/2012
TRẦN THỊ KIM LOAN (VN) – cúng dường tạc tượng Phật VNĐ  14.000.000$ 28/6/2012
NGUYỄN THỊ THANH QUẾ (MỸ) USD  $200.00 28/6/2012
HỒNG CÚC GIÁC MẪN (MỸ) USD  $100.00 28/6/2012
TÂM TRUNG (MỸ) USD  $300.00 28/6/2012
NGUYỄN THỊ THÚY ANH, Pd. Nguyên Minh (MỸ) USD  $500.00 28/6/2012
NGUYỄN THỊ THÚY HÀ, Pd. Nguyên Hải (MỸ) USD  $250.00 28/6/2012
NGUYỄN THỊ KHÁNH (MỸ) USD  $250.00 28/6/2012
LÊ THỊ CHIÊU HÀ – TÂM THANH (MỸ) USD  $100.00 29/6/2012
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $100.00 01/7/2012
DIỆU ÂM & DIỆU ĐỨC (MỸ) USD  $300.00 15/7/2012
PHẠM THỊ LỆ KHANH (MỸ) USD  $100.00 15/7/2012
NGUYỄN THỊ TỐT, Pd Diệu Tất (MỸ) USD  $100.00 16/7/2012
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI TRƯỜNG HẠ CHÙA PHÁP VÂN (CANADA) CAD  $2,100.00 16/7/2012
NGÔ CHU ÁNH TUYẾT (Hà Nội) VNĐ  10.000.000$ 17/7/2012
CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI TRƯỜNG HẠ CHÙA PHÁP VÂN (CANADA) USD  $1,400.00 17/7/2012
LÊ THỊ THU THỦY (VN) VNĐ  5.000.000$ 18/7/2012
TRẦN T. VY, Pd. Nguyên Thanh (NE, MỸ) USD  $200.00 23/7/2012
GĐ HUỲNH HỮU THIÊN (MỸ) hồi hướng công đức cầu siêu hương linh thân mẫu là cụ Dương Thị Đố, vãng sanh Cực lạc quốc. USD  $300.00 23/7/2012
NGUYÊN NGỌC (MỸ) USD  $100.00 29/7/2012
TU VIỆN KIM SƠN (MỸ) USD  $1,000.00 29/7/2012
MINH ĐẠO (BẮC CALIF., MỸ) USD  $300.00 29/7/2012
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $100.00 03/8/2012
PHẠM VĂN LONG & TRỊNH HẢI YẾN (ÚC) AUD  $3,000.00 07/8/2012
ĐĐ. THÍCH ĐỨC TRÍ (MỸ) USD  $100.00 09/8/2012
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $100.00 03/9/2012
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $100.00 03/10/2012
TÂM THIỆN & PHÚC ANH (MỸ) USD  $150.00 29/10/2012
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 03/11/2012
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 03/12/2012
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 01/01/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 01/02/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 01/3/2013
DIỆU TỊNH (TX, MỸ) LẦN 1 USD  $5,000.00 26/3/2013
QUÁN HOA (MỸ) USD  $100.00 26/3/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 05/4/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 05/5/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 05/6/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD $120.00 02/7/2013
DIỆU TỊNH (TX, MỸ) LẦN 2 USD  $5,000.00 21/7/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD $120.00 05/8/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD $120.00 05/9/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD $120.00 05/10/2013
GĐ HỌ ÂU (MỸ) USD $300.00 19/10/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 05/11/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 05/12/2013
NI SƯ THÍCH NỮ NGUYÊN THIỆN – CHÙA AN LẠC (MỸ) USD  $1,000.00 21/12/2013
BRODARD RESTAURANT (MỸ) LẦN 1 USD  $5,000.00 29/12/2013
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 05/01/2014
PHAN NGỌC & NGUYỄN THỊ THẢO (CANADA) VNĐ  5.000.000$ 15/01/2014
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 05/02/2014
PHAN NGỌC (Nhóm Thiện Nguyện Chiếc Lá Nhiệm Mầu – Canada) CAD  $1,000.00 28/02/2014
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 03/03/2014
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 02/04/2014
TỪ KIỀU TRANG (MỸ) USD  $300.00 02/04/2014
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 03/05/2014
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 03/06/2014
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 01/07/2014
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 01/08/2014
NHÓM PHẬT TỬ TÂM MINH – cúng dường hàng tháng (MỸ) USD  $120.00 04/09/2014
NGUYỄN VĂN THÀNH (MỸ) hồi hướng công đức cầu siêu

hương linh thân mẫu húy danh Nguyễn Thị Lộc,

pháp danh Quảng Niệm, sinh ngày 13/03/1952;

mất ngày 20/01/2015 (01/12/Giáp Ngọ); thọ 64 tuổi.

USD  $1,000.00

 

29/01/2015

 

BRODARD RESTAURANT (MỸ) LẦN 2 USD  $10,000.00 27/03/2015
BRODARD RESTAURANT (MỸ) LẦN 3 USD  $5,000.00 18/05/2015
BRODARD RESTAURANT (MỸ) LẦN 4 USD  $5,000.00 18/06/2015
BRODARD RESTAURANT (MỸ) LẦN 5 USD  $5,000.00 24/07/2015
 

TỔNG CỘNG:

$57,970 USD + $3,100 CAD

+ $8,000 AUD

+ $315.000.000 đồng VN

 USD: Mỹ kim |  AUD: Úc kim  |  CAD: Gia kim  |  VNĐ: Đồng Việt Nam

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

NI SƯ THÍCH NỮ NHƯ Ý

CHÙA BỬU LÂM

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại Chùa: (0643) 894164

Điện thoại di động: 0932033740