[Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm Cúng dường tượng Phật tại Tịnh thất Bồ đề, tỉnh Khánh Hòa

Ngày 18/08/2017 2,973 lượt xem

Sư cô không rành máy tính nên viết giấy và gửi Dự Án đăng hộ.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính thưa Chư Phật tử

Cô là Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Huệ Đạt, trụ trì Tịnh thất Bồ Đề, Số 7, tỉnh lộ 8, thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Sau một thời gian nhờ Cơ Sở Phúc Minh gửi Tâm thư kêu gọi hùn phước cúng dường Tôn tượng, Tịnh thất đã nhận được gần như đủ các Tôn tượng như:

1. Phật tử An Trang và gia đình: Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
2. Cô Cúc và gia đình: Đức Phật đản sanh, Tây Phương Tam Thánh,
Thất Phật Dược Sư, Hào quang Đức bổn sư
Chuông, Mõ, Khánh, Kinh sách
Đèn Pha lê, Băng đĩa.
3. Cô Nguyên Châu và các chị em Y tá Bệnh viên tỉnh Khánh Hòa: Đức Tiêu Diện Hộ Pháp, Đức Hộ Pháp Vi Đà, Đức Di lặc.
4. Cô Nguyên Mỹ: 1.000.000đ
5. Cô Thanh Hà: Đức Địa tạng Vương Bồ Tát + 9.000.000đ
6. Phật tử Nguyễn thị Huỳnh Phương: Đức Quan âm lộ thiên
7. Phật tử Diệu Phúc: Đức Tổ đạt ma
8. Phật tử Thanh và gia đình đang phát tâm đức Chuẩn đề và hiện đang chờ đặt tượng.
9. Phật tử Hoa Quang: 50 quyển Kinh Pháp Hoa, 50 quyển Kinh Vu Lan, 50 quyển Kinh Địa tạng
10. Phật tử Mỹ Linh: 10.000.000đ hùn cúng Đức Di Lặc Bồ tát lộ thiên
11. Phật tử Quách Cẩm Châu: 30.000.000đ thỉnh bàn thờ Phật
12. Phật tử Phú Quý: 1 hào quang cao 1 mét cho Đức Quan âm lộ thiên
13. Phật tử Hưng ở Củ Chi: 3.000.000đ

Kính thưa Chư Phật tử: Vì là Tịnh thất mới thành lập nên cô còn thiếu thốn tất cả mọi thứ. Rất cần sự tùy hỷ phát tâm của quý vị.

Các vật dụng như bàn, ghế, chén đĩa, mùng mềm gối,… cô cũng nhận.

Xin cảm niệm công đức Cơ sở Phúc Minh đã giúp cô đăng Tâm thư kêu gọi và cảm niệm Công đức Chư Phật tử đã phát tâm cúng dường.

Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư vị và gia đình luôn an lạc, vạn sự Kiết tường.

Diên Lâm, ngày 18 tháng 8 năm 2017.

Đã ký.
Thích Nữ Huệ Đạt (Sư cô Tâm)