[Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm tạo tượng Hộ Pháp chùa Kim Liên, tỉnh Thái Bình

Ngày 18/08/2017 3,588 lượt xem

Sư cô không rành máy tính nên viết giấy và gửi Dự án đăng hộ.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Chùa Kim Liên xin thành kính tri ân công đức của Cơ Sở Tạc tượng Phúc Minh đã lập ra Dự án Cúng dường tượng Phật để giúp các Chùa nghèo ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa kết nối được với Quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước biết đến và ủng hộ.

Sau một thời gian gửi lời kêu gọi xin thỉnh 2 tôn tượng Hộ pháp Vi đà và Tiêu Diện Đại Sĩ với kinh phí 160.000.000đ trên trang Web, Chùa Kim Liên chúng con đã nhận được sự ủng hộ của Quý Phật tử, Quý Mạnh Thường Quân như sau:

1. Phan Thị Lương: 260.000đ
2. Dang Tuan Khoa: 200.000đ
3. Phật tử Ẩn danh: 200.000đ
4. Phật tử Ẩn danh: 350.000đ
5. Nguyen Phuoc Tho: 200.000đ
6. Nguyễn Thị Huyền: 900.000đ

Chùa Kim Liên xin thành kính tri ân và kính chúc Cơ sở Tạc tượng Phúc Minh, Quý Phật tử, Quý Mạnh Thường Quân thân tâm an lạc, gia quyến cát bảo bình an, tăng phúc tăng thọ, sinh ở đâu cũng gặp Phật, gặp Pháp gặp Tăng bậc thiện tri thức.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhà Chùa vẫn tiếp tục nhận phát tâm cúng dường để tôn tạo tượng 2 vị Hộ pháp. Xem chi tiết lời kêu gọi tại: https://cungduong.vn/chua/chua-kim-lien/

Mọi đóng góp xin gửi về:

Chùa Kim Liên, thôn Đoan Bản, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. ĐT ‎0968808608

Chủ Tài khoản: Nguyễn Minh Châu
Số Tài Khoản: ‎3200205237843
Ngân hàng nông nghiệp và PTNTVN
Chi nhánh TP Nam Định
Nhà Chùa xin thành kính tri ân Công Đức
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trụ Trì
Thích Nữ Minh Châu