[Đợt 1] Phương danh Phật tử và Gia đình phát tâm cúng dường bộ tượng Phật gỗ cao 0.6-2m – chùa Diệu Quang, tỉnh Hải Dương

Ngày 14/10/2017 2,650 lượt xem

Kính thưa quý vị Phật tử, thiện nam, tín nữ gần xa,

Sau một thời gian kêu gọi cúng dường, Chùa Diệu Quang đã nhận được sự phát tâm của các Phật tử và gia đình sau:

1. Phật tử Nguyễn Văn Dần cùng gia đình cúng dường tượng Bồ tát Địa tạng Vương
2. Phật tử Nghiêm Thanh Hải cùng gia đình cúng dường tượng Phật Dược Sư (trong bộ Thất Phật Dược Sư)
3. Phật tử Nghiêm Văn Bang cùng gia đình cúng dường tượng Phật Dược Sư (trong bộ Thất Phật Dược Sư)
4. Phật tử Bùi Thị Xuân cùng gia đình cúng dường tượng Phật Dược Sư (trong bộ Thất Phật Dược Sư)
5. Phật tử Nguyễn Thị Bảy cùng gia đình cúng dường tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm
6. Phật tử Phạm Quang Vinh cùng gia đình cúng dường tượng Phật
7. Phật tử Minh Thị Ngọc Lan cùng gia đình tùy hỷ cúng dường tượng Phật
8. Gia đình Phật tử ẩn danh công đức tượng Phật Thích Ca Liên Hoa, Đức Thánh Hiền, đức Địa Tạng và Đức Mục liên Bồ Tát

Hiện còn các tượng sau vẫn tiếp tục xin được công đức:

1.Các Pho tượng cũ của chùa cũng bị mục mối, thầy rất muốn phục chế lại các Ngài. Hai tượng đức Thánh Ông và Thánh Tăng của chùa bị gãy tay và mũ.
2. Tượng Hộ Pháp theo lối miền Bắc cao 2.1m
3. Tượng Tổ Sư Đạt Ma cao 1.6m
4. Tượng Phật A Di Đà ngồi tòa sen cao 1.2m

Để tâm nguyện của nhà Chùa được hoàn thành, để tôn tạo lại ngôi cổ tự Chùa Diệu Quang, cần rất nhiều công sức và thời gian, sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử xa gần, nhà Chùa thiết tha kêu gọi sự tùy hỷ công đức của quý Phật tử để Tam Bảo nơi đây thêm phần trang nghiêm, tố hảo.

Mọi sự phát tâm, tùy hỷ công đức xin theo địa chỉ:

Chùa Diệu Quang: thôn Dậu Trì, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Trụ trì: Đại đức Thích Phổ Minh
Số điện thoại: 0984 781 916

Nam mô Công đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh

Và theo Thông tin tài khoản:

Số tài khoản: 2302205120751
Chủ Tài khoản: Lâm Quốc Bảo
Nhân hàng Agribank Chi nhánh Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Xem chi tiết lời kêu gọi phát tâm cúng dường tại: https://cungduong.vn/chua/chua-dieu-quang/