[Đợt 2] Phương danh Phật tử – Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường tạo tượng Phật Thích Ca – Chùa Thọ Bình, tỉnh Đồng Nai

Ngày 09/09/2017 7,114 lượt xem

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nhờ sự tạo duyên của Cơ sở Phúc Minh. Sau thời gian gởi tâm thư để kết nối với Quý Phật tử. Với các nhà Hảo tâm, Đạo Tràng chùa Thọ Bình chúng tôi xin thành tâm Tri ân đến quý Phật tử:

1. Nguyễn Phước Hậu – Q9, TP.HCM: 300.000đ
2. Nguyễn Thị Kim hoa:                         500.000đ
3. Nguyễn Thanh Tùng:                      1.000.000đ
4. Lê Thị Oanh:                                       300.000đ
5. Chủ tài khoản: 0071004306…:        200.000đ
6. Lê Thị Thương – Đơn Dương, Lâm Đồng: 200.000đ
7. Đỗ Thị Thiên Trang:                          200.000đ
8. Lê Ngọc Bình:                                     300.000đ
9. Nguyễn Thị Hồng Ngân:                 200.000đ

Rất mong tiếp tục nhận được sự phát tâm của các nhà Hảo tâm để tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đủ kinh phí tạc tượng.

Xem chi tiết Lời kêu gọi của Chùa tại: https://cungduong.vn/chua/niem-phat-duong-tho-binh/

Liên hệ:
Thích Nữ Thông Luân
Điện thoại: 01656790907
Niệm Phật Đường Thọ Bình, Ấp Thọ Bình, Xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai

Số Tài Khoản:

Nguyễn Thị Thảo

Số Tài Khoản: 0871004204682

Ngân hàng VietcomBank , Chi nhánh Long Khánh, Đồng Nai

Trong niềm tôn kính vô biên hướng về ngôi Tam Bảo, chúng tôi xin nguyện cầu mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Chư Lịch Đại Tổ Sư thường gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, gia quyết an hòa, cát tường như ý. Thành kính tri ân và tán dương công đức của quý vị.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT. NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

Thay mặt Đạo tràng NPĐ Thọ Bình kính thư.

Thọ Bình, ngày 9 tháng 3 năm 2017

Trụ Trì

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Luân