[Đợt 1] Phương danh Phật tử – Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường tạo tượng Phật chùa Quang Minh, tỉnh Quảng Nam

Ngày 10/08/2017 7,816 lượt xem

Sư thầy không rành máy tính nên viết giấy và gửi Dự án đăng hộ.

Nhân duyên nhà Chùa gặp Cơ Sở Phúc Minh và được giúp giới thiệu các nhà Hảo Tâm cúng dường tạo tượng. Đây là danh sách các nhà Hảo Tâm đã phát tâm cúng dường.

  1. Dương Văn Hùng:         1.000.000đ
  2. Nguyễn Thanh Trúc:       500.000đ
  3. Nhóm phật tử ẩn danh:   4.700.000đ
  4. Phật tử Thịnh:                 140.000.000đ

Chùa tiếp tục nhận tịnh tài cúng Tượng và Tịnh vật hoàn thiện chùa đang xây dựng.

Xem chi tiết lời kêu gọi: https://cungduong.vn/chua/chua-minh-quang/

Kính mong sự quan tâm từ phía quý vị.

Để hoàn thiện. Chùa cần hỗ trợ gạch nền. Khung cửa. Đèn dầu và các trang thiết bị khác.

Bên cạnh đó thầy với tâm nguyện thỉnh bộ tượng thiên thủ 2.5m và hộ pháp già lam 2.3m bằng composite.

Kính mong sự chung tay trợ duyên từ quý vị

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về địa chỉ:

Trụ trì Thích Đồng Duyên, Chùa Quang Minh thôn Tân Vinh, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 01234221909

Hoặc gửi vào tài khoản:

Chủ Tài khoản: Phạm Thêm.

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tam Kỳ

Số Tài Khoản  0651000563615

Hoặc gọi vào số đệ tử của thầy là cô Chúc Hương. Số điện thoại 0901935375