Tại sao Chùa được Cúng dường tập trung trong 1 thời gian, sau đó cả tháng ít người phát tâm?

Ngày 23/10/2017 3,717 lượt xem

Có Sư cô hỏi:

Tại sao Chùa được Cúng dường tập trung trong 1-2 tuần, sau đó cả tháng rất ít nhà Hảo tâm phát tâm?

Dự Án Cúng dường Tượng Phật xin hồi đáp:

“Việc làm Truyền thông dựa trên nguồn Tịnh tài cá nhân của người Sáng lập nên có hạn, bên cạnh các hoạt động thu hút người truy cập vào trang Web Dự Án, hiện nay mỗi tháng Dự Án mới chỉ làm truyền thông và Kết nối 4 Lời kêu gọi của 4 ngôi Chùa.

Hiện có khoảng 15- 20 ngôi Chùa được làm truyền thông, và Dự Án xoay vòng từng Chùa cho đến khi Chùa có đủ tịnh tài thì sẽ dừng.

Việc xoay vòng giúp cho các Chùa đều được làm truyền thông và người đọc sẽ không bị nhàm chán nếu cứ mở Điện thoại lên là thấy Lời kêu gọi của 1 Chùa.

Do vậy nếu nhà Chùa trong 1 tháng ít thấy nhà Hảo tâm Cúng dường là chuyện bình thường.

Bên cạnh việc Dự Án làm truyền thông, nếu có thể, chúng con đề xuất nhà Chùa cũng tiếp xúc với các nhà Hảo tâm thông qua các hoạt động Thiện nguyện, Lễ bái, … ạ”.

Xin nhà Chùa hoan hỷ ạ.

TM Ban Quản trị Dự Án