Tặng tượng Địa tạng Vương Bồ tát đứng cao 1.2m nhựa Composite cho Chùa tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 18/04/2019 2,712 lượt xem

Hưởng ứng lời kêu gọi “Chuyển Tượng dư tới Chùa thiếu” của Dự Án,
một quý nhà Hảo tâm tại Bến Cát, Bình Dương muốn cúng dường một tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát cao 1.2m, chất liệu nhựa Composite, hiện trạng mới.

Nhà Hảo tâm muốn phát tâm tới 1 ngôi Chùa tại TP. Hồ Chí Minh.
Kính mong ngôi Chùa nào tại TP. Hồ Chí Minh đang cần tượng Địa tạng, xin liên hệ Dự Án để Dự Án trao đổi với nhà Hảo tâm.

Tượng Địa tạng Vương Bồ tát nhựa Composite
Tượng Địa tạng Vương Bồ tát nhựa Composite

Do số lượng chỉ có 1 nên Dự Án ưu tiên quý Chùa liên hệ đầu tiên.

Xin cảm ơn.
Dự Án Cúng dường tượng Phật
Điện thoại: 0986846420 (Zalo)