[Lần 2] Phương danh Phật tử – Mạnh Thường Quân cúng dường tịnh tài thỉnh tượng Tịnh thất Vô Ưu

Ngày 17/01/2018 4,938 lượt xem

Kính thưa quý nhà Hảo tâm

Tịnh thất Vô Ưu hoan hỉ thông báo đã thỉnh được tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ và bộ Thất Phật Dược sư bằng nhựa Composite.

Nhà Chùa xin chân thành cảm tạ phước đức của các quý Phật tử – Mạnh thường Quân sau:

1. Phật tử Việt: 300.000đ
2. Phật tử ẩn danh: 300.000đ
3. Mẹ Phật tử Nguyên Anh: 1.000.000đ
4. Phật tử ẩn danh: 200.000đ
5. Phật tử ẩn danh: 200.000đ
6. Phật tử ẩn danh: 200.000đ
7. Phật tử ẩn danh: 300.000đ
8. Phật tử ẩn danh: 2.000.000đ
9. Phật tử Hà Thị Tiên: 200.000đ
10. Phật tử Vũ Văn Điền: 300.000đ
11. Phật tử Thiên Thanh: 5.000.000đ
12. Vũ Kim Thu: 500.000đ
13. Phật tử Diệu Tâm: 10.000.000đ
14. Phật tử Thảo: 15.000.000đ
15. Phật tử Thiên Lạc: 40.000.000đ
16. Phật tử ẩn danh: 100.000đ

Tổng cộng: 75.600.000đ

Nhà Chùa trước khi đủ tịnh tài thỉnh bộ Thất Phật Dược Sư thì đã được 1 Phật tử cúng bộ Thất Phật Dược Sư cũng bằng nhựa Composite đang thờ tại gia vào Chùa. Do đã thờ tại gia, nên nhà Chùa xin phép sử dụng để sử dụng để làm Đàn lễ Phật dược sư lưu động, còn bộ Thất Phật Dược Sư mới sẽ an vị cố định tại Ban Tam Bảo.

Sư cô cũng đã trao đổi với vị thí chủ cho phép các Tịnh thất, Chùa trong vùng có thể sử dụng chung khi cần ạ.

Tôn tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới thỉnh về, chưa đóng bàn thờ nên chưa chụp hình gửi Dự Án ạ.