Xin giúp Chùa Diệu Giác, tỉnh Khánh Hòa có mái tôn và ngói che nóc Chùa

Ngày 05/12/2017 20,044 lượt xem

Kính thưa quý vị,

Chùa Diệu Giác, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được trụ trì bởi Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Duyên Như, ĐT: 01644.982.123.

Chùa ở xa xôi hẻo lánh, vùng quê nghèo. Các Ni và Phật tử hỗ trợ cúng Mái tôn để lợp phòng ngủ, bếp được hơn tháng thì Bão số 12 đánh sập hết. Chùa giờ không có nóc, may còn Chánh điện.

Sư cô phận nữ, lại ở vùng sâu, ít phật tử giúp đỡ, thiếu kinh phí nên hoàn toàn nhờ vào Dự Án kêu gọi giúp đỡ.

Hình ảnh Chùa, cổng và vườn cây sau cơn bão khủng khiếp.

Xin quý vị giúp Chùa lợp lại mái tôn phòng ngủ, phòng bếp và ngói lợp lại Chánh điện ạ.

Chùa Diệu Giác, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Duyên Như

Số điện thoại: 01644.982.123.

Quý vị Hoan hỉ trực tiếp liên hệ Nhà Chùa hoặc gửi giúp vào tài khoản Phật tử:

Tên Tài khoản: Đỗ Thị Kim Anh

Số tài khoản: 6340205176778

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cam Lâm

(Ghi chú: Ghi rõ cúng dường Chùa Diệu Giác).