Kêu gọi cúng dường vườn Lâm Tỳ Ni nhựa hoặc Xi măng 1.2m – Chùa Diệu Giác, tỉnh Khánh Hòa Ngừng kêu gọi

Ngày 08/09/2017 27,677 lượt xem

Sư cô không biết nhắn tin và chùa rất khó khăn, nên viết mảnh giấy nhờ Sư cô Thích Nữ Huệ Đạt, trụ trì Tịnh thất Bồ đề- tỉnh Khánh Hòa (Tịnh thất đã được Kêu gọi đủ tượng Phật) gửi cho Dự Án.
Dưới đây là đoạn chép lại lời kêu gọi.
Chùa cô nằm nơi hẻo lánh, xa dân nên rất khó khăn. Cô muốn tôn tạo một vườn Lâm Tỳ Ni mà Chùa chưa có khả năng.
Quý Phật tử hảo tâm xin cúng dường giúp cô.

2 người đã kiểm chứng Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Duyên Như là Trụ Trì Chùa Huệ Giác và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 2 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 241 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Duyên Như là Trụ Trì Chùa Chùa Huệ Giác và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

Sư cô không biết nhắn tin và chùa rất khó khăn, nên viết mảnh giấy nhờ Sư cô Thích Nữ Huệ Đạt, trụ trì Tịnh thất Bồ đề- tỉnh Khánh Hòa (Tịnh thất đã được Kêu gọi đủ tượng Phật) gửi cho Dự Án.
Dưới đây là đoạn chép lại lời kêu gọi.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kính thưa Chư Phật tử,

Cô là Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Duyên Như, ĐT: …, trụ trì Chùa Diệu Giác, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Chùa cô nằm nơi hẻo lánh, xa dân nên rất khó khăn. Cô muốn tôn tạo một vườn Lâm Tỳ Ni mà Chùa chưa có khả năng.

Quý Phật tử hảo tâm xin cúng dường giúp cô.

Chú hoan hỷ giúp chùa DIỆU GIÁC ở thôn ĐẢNH THẠNH XÃ DIÊN LỘC H. DiÊN KHÁNH , TỈNH KHÁNH HOÀ, đăng tin kêu gọi phật tử phát tâm cúng dường cho chùa 1 VƯỜN LÂM TỲ NI.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Quý vị Hoan hỉ trực tiếp liên hệ Nhà Chùa hoặc gửi giúp vào tài khoản Phật tử:

Tên Tài khoản: Đỗ Thị Kim Anh

Số tài khoản: …

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cam Lâm

(Ghi chú: Ghi rõ cúng dường Chùa Diệu Giác).

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Ảnh chụp sư trụ trì ngoài đời

Ảnh chùa

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Vườn Lâm Tỳ Ni 1 1.2 Xi măng

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

241 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web