Thư kêu gọi hùn phước thỉnh tượng Phật đản sanh – Chùa Viên Quang, tỉnh Bình Thuận Ngừng kêu gọi

Ngày 02/05/2016 3,706 lượt xem

Do Chùa còn ở quê, nơi xa xôi, nên còn thiếu một vài tượng Phật, hôm nay chúng con xin gieo duyên và rất mong quý phật tử, mạnh thường quân gần xa ủng hộ và cúng dường Tam Bảo để quý sư trong Chùa được an vui và sớm hoàn thành Tâm Niệm, tạo được cơ hội tu tập cho quý phật tử gần xa.

0 người đã kiểm chứng là Trụ Trì Chùa Viên Quang và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 0 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 732 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định là Trụ Trì Chùa Chùa Viên Quang và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

THƯ KÊU GỌI HÙN PHƯỚC THỈNH TƯỢNG

CHÙA VIÊN QUANG

Kính thưa quý phật tử, mạnh thường quân thân mến.

Vừa qua, Tháng 11 Năm 2015, Chùa cũng đã kêu gọi phật tử hùn phước giúp các chùa như : Chùa Liên Hoa, Chùa Bửu Long, Chùa Thanh Vân..vv Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước, Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận có kinh sách và tượng Phật. Hôm nay, Chùa xin gieo duyên đến quý phật tử và Mạnh thường quân giúp đỡ và trợ duyên cho Chùa, để sắp tới đây Chùa có tượng để thờ.

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi có ghi lời phát nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là vì ngài muốn cứu khổ mọi loài chúng sanh, Ngài xin nguyện có đủ ngàn cánh tay, ngàn con mắt diệu dụng để thể hiện tâm đại bi, cứu khổ sinh linh cùng tận trong đời vị lai. Trong cõi Ta Bà đầy khổ lụy này, nơi nào có tiếng kêu cứu khổ, Ngài liền hiện ứng thân hoặc hóa thân để cứu giúp muôn loài. Hình ảnh Ngài gần gũi với chúng sanh nên dân gian thường gọi Ngài là Mẹ hiền Quán Thế Âm.

Niệm danh hiệu Ngài, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, với đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh và niệm đến nhất tâm, người niệm sẽ được phước báo vô lượng, tiêu trừ tất cả bệnh khổ, thân tâm an lạc.

Do Chùa còn ở quê, nơi xa xôi, nên còn thiếu một vài tượng Phật, hôm nay chúng con xin gieo duyên và rất mong quý phật tử, mạnh thường quân gần xa ủng hộ và cúng dường Tam Bảo để quý sư trong Chùa được an vui và sớm hoàn thành Tâm Niệm, tạo được cơ hội tu tập cho quý phật tử gần xa.

Cúng dường Phật, Bồ tát, Hiền Thánh tăng đương nhiên được công đức vô lượng lớn nhất trong đạo phật trong đó là hiến cúng các tượng phật.

Hiện tại, Chùa rất cần tượng:

Tượng Đức Thích Ca Mâu Ni: 20 triệu. Để chuẩn bị cho Đại lễ Phật Đản sắp tới.

Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ và mong sự phát tâm các bạn Đạo Hữu , Mạnh Thường quân phát tâm cúng dường tam bảo để hồi hướng cho chính mình hay người thân, dù hiện còn hay quá vãng đều được công đức vô lượng.

Hạnh nguyện Chùa Viên Quang tri ân Ngài hiện ức thân, để cứu độ hết thảy chúng sanh thoát cơn hoạn nạn. Tượng sẽ tôn trí thờ trong ngôi Chánh được uy nghiêm hơn và giúp cho các Đạo Hữu luôn được sống trong sự che chỡ của Đức Phật.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Mọi chi tiết xin đóng góp

Số tài khoản:
Trần Ngọc Phước

Ngân hàng vietcombank, chi nhánh tân thành, bà rịa vũng tàu.
Số điện thoại:

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Phật Thích Ca Đản sanh đứng trên Tòa sen 1 1.2 Nhựa Composite

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

732 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web