Thư ngỏ thỉnh tượng Phật cho Tịnh thất Bồ Đề, tỉnh Khánh Hòa Ngừng kêu gọi

Ngày 02/04/2017 10,871 lượt xem

Hiện tại cô mới được phật tử cúng dường một ngôi Tịnh Thất tại số 7, tỉnh lộ 8, Thôn hạ, xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà, vì mới thành lập nên còn nhiều khó khăn và chưa có tượng phật nào cả.

Cô rất cần sự phát tâm hỷ cúng của chư Phật tử để cô có đủ điều kiện tu tập và là phật sự tại nơi này.

0 người đã kiểm chứng Sư cô Thích Nữ Huệ Đạt là Trụ Trì Tịnh Thất và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 33 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 2 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 468 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Sư cô Thích Nữ Huệ Đạt là Trụ Trì Chùa Tịnh Thất và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

THƯ NGỎ CÚNG DƯỜNG TƯỢNG PHẬT
TỊNH THẤT BỒ ĐỀ TẠI KHÁNH HÒA

Hoan hỷ giúp cô vì cô không rành máy vi tính nên cô ghi thông tin chú đăng gửi các phật tử phát tâm cúng dường tượng giùm cô.

Sư cô THÍCH NỮ HUỆ ĐẠT, thế danh TĂNG THỊ YẾN.

Hiện tại cô mới được phật tử cúng dường một ngôi Tịnh Thất Bồ Đề tại số 7, tỉnh lộ 8, Thôn hạ, xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà, vì mới thành lập nên còn nhiều khó khăn và chưa có tượng phật nào cả.

Cô rất cần sự phát tâm hỷ cúng của chư Phật tử để cô có đủ điều kiện tu tập và là phật sự tại nơi này.

Cô cần thỉnh 1 đức BỔN SƯ ngồi lối thiền tông cao 1,5 m, 1 ngài Quan Âm đứng 1 m , 1 ngài ĐỊA TẠNG đứng 1 m,1 ngài Tiêu Diện , 1 ngài Hộ Pháp 1 m ,1 ngài CHUẨN ĐỀ 1 m , 1 vị THICH CA ĐẢN SANH 0,5 m. Tuỳ sự hỷ cúng phật tử cúng tượng nào cô thỉnh tượng đó.

Chất liệu gì cũng được ạ. Sdt …. Số Viber và Zalo cũng vậy.

  1. Phương danh Nhà Hảo tâm Cúng dường tượng Phật tại Tịnh thất Bồ đề, tỉnh Khánh Hòa đến ngày 18/8/2017 tại đây.

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Đức Phật tọa Tòa sen 1 1.5 Nhựa Composite
2 Bồ Tát Quán thế âm đứng trên tòa sen 1 1 Nhựa Composite
3 Bồ Tát Địa tạng Vương đứng trên Tòa sen 1 1 Nhựa Composite
4 Bộ Hộ Pháp lối miền Nam (Hộ Pháp Vi Đà, Tiêu Diện Đại Sĩ) 2 1 Nhựa Composite
5 Phật Mẫu Chuẩn Đề tọa Tòa sen, 18 thủ ấn 1 1 Nhựa Composite
6 Phật Thích Ca Đản sanh đứng trên Tòa sen 1 0.5 Nhựa Composite

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

468 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web