Thư ngỏ thỉnh tượng Phật cho Tịnh thất Bồ Đề, tỉnh Khánh Hòa Ngừng kêu gọi

Ngày 02/04/2017 10,389 lượt xem

Hiện tại cô mới được phật tử cúng dường một ngôi Tịnh Thất tại số 7, tỉnh lộ 8, Thôn hạ, xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà, vì mới thành lập nên còn nhiều khó khăn và chưa có tượng phật nào cả.

Cô rất cần sự phát tâm hỷ cúng của chư Phật tử để cô có đủ điều kiện tu tập và là phật sự tại nơi này.

0 người đã kiểm chứng Sư cô Thích Nữ Huệ Đạt là Trụ Trì Tịnh Thất và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

 • 33 Người sẽ khảo sát thực tế
 • 2 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
 • 175 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Sư cô Thích Nữ Huệ Đạt là Trụ Trì Chùa Tịnh Thất và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

THƯ NGỎ CÚNG DƯỜNG TƯỢNG PHẬT
TỊNH THẤT BỒ ĐỀ TẠI KHÁNH HÒA

Hoan hỷ giúp cô vì cô không rành máy vi tính nên cô ghi thông tin chú đăng gửi các phật tử phát tâm cúng dường tượng giùm cô.

Sư cô THÍCH NỮ HUỆ ĐẠT, thế danh TĂNG THỊ YẾN.

Hiện tại cô mới được phật tử cúng dường một ngôi Tịnh Thất Bồ Đề tại số 7, tỉnh lộ 8, Thôn hạ, xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà, vì mới thành lập nên còn nhiều khó khăn và chưa có tượng phật nào cả.

Cô rất cần sự phát tâm hỷ cúng của chư Phật tử để cô có đủ điều kiện tu tập và là phật sự tại nơi này.

Cô cần thỉnh 1 đức BỔN SƯ ngồi lối thiền tông cao 1,5 m, 1 ngài Quan Âm đứng 1 m , 1 ngài ĐỊA TẠNG đứng 1 m,1 ngài Tiêu Diện , 1 ngài Hộ Pháp 1 m ,1 ngài CHUẨN ĐỀ 1 m , 1 vị THICH CA ĐẢN SANH 0,5 m. Tuỳ sự hỷ cúng phật tử cúng tượng nào cô thỉnh tượng đó.

Chất liệu gì cũng được ạ. Sdt …. Số Viber và Zalo cũng vậy.

 1. Phương danh Nhà Hảo tâm Cúng dường tượng Phật tại Tịnh thất Bồ đề, tỉnh Khánh Hòa đến ngày 18/8/2017 tại đây.

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Đức Phật tọa Tòa sen 1 1.5 Nhựa Composite
2 Bồ Tát Quán thế âm đứng trên tòa sen 1 1 Nhựa Composite
3 Bồ Tát Địa tạng Vương đứng trên Tòa sen 1 1 Nhựa Composite
4 Bộ Hộ Pháp lối miền Nam (Hộ Pháp Vi Đà, Tiêu Diện Đại Sĩ) 2 1 Nhựa Composite
5 Phật Mẫu Chuẩn Đề tọa Tòa sen, 18 thủ ấn 1 1 Nhựa Composite
6 Phật Thích Ca Đản sanh đứng trên Tòa sen 1 0.5 Nhựa Composite

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

175 Ý kiến đóng góp

 • Thích Nữ Huệ Đạt Ngày 18/08/2017

  Kính thưa Chư Phật tử

  Cô là Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Huệ Đạt, trụ trì Tịnh thất Bồ Đề, Số 7, tỉnh lộ 8, thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

  Sau một thời gian nhờ Cơ Sở Phúc Minh gửi Tâm thư kêu gọi hùn phước cúng dường Tôn tượng, Tịnh thất đã nhận được gần như đủ các Tôn tượng như:

  1. Phật tử An Trang và gia đình: Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  2. Cô Cúc và gia đình: Đức Phật đản sanh, Tây Phương Tam Thánh,
  Thất Phật Dược Sư, Hào quang Đức bổn sư
  Chuông, Mõ, Khánh, Kinh sách
  Đèn Pha lê, Băng đĩa.
  3. Cô Nguyên Châu và các chị em Y tá Bệnh viên tỉnh Khánh Hòa: Đức Tiêu Diện Hộ Pháp, Đức Hộ Pháp Vi Đà, Đức Di lặc.
  4. Cô Nguyên Mỹ: 1.000.000đ
  5. Cô Thanh Hà: Đức Địa tạng Vương Bồ Tát + 9.000.000đ
  6. Phật tử Nguyễn thị Huỳnh Phương: Đức Quan âm lộ thiên
  7. Phật tử Diệu Phúc: Đức Tổ đạt ma
  8. Phật tử Thanh và gia đình đang phát tâm đức Chuẩn đề và hiện đang chờ đặt tượng.
  9. Phật tử Hoa Quang: 50 quyển Kinh Pháp Hoa, 50 quyển Kinh Vu Lan, 50 quyển Kinh Địa tạng
  10. Phật tử Mỹ Linh: 10.000.000đ hùn cúng Đức Di Lặc Bồ tát lộ thiên
  11. Phật tử Quách Cẩm Châu: 30.000.000đ thỉnh bàn thờ Phật
  12. Phật tử Phú Quý: 1 hào quang cao 1 mét cho Đức Quan âm lộ thiên
  13. Phật tử Hưng ở Củ Chi: 3.000.000đ

  Kính thưa Chư Phật tử: Vì là Tịnh thất mới thành lập nên cô còn thiếu thốn tất cả mọi thứ. Rất cần sự tùy hỷ phát tâm của quý vị.

  Các vật dụng như bàn, ghế, chén đĩa, mùng mềm gối,… cô cũng nhận.

  Xin cảm niệm công đức Cơ sở Phúc Minh đã giúp cô đăng Tâm thư kêu gọi và cảm niệm Công đức Chư Phật tử đã phát tâm cúng dường.

  Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư vị và gia đình luôn an lạc, vạn sự Kiết tường.

  Diên Lâm, ngày 18 tháng 8 năm 2017.

  Đã ký.
  Thích Nữ Huệ Đạt (Sư cô Tâm)

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web