[Lần 2] Báo cáo kết quả Phổ Khuyến tạo Hệ thống Tượng Phật gỗ cao 1.6-2m – Chùa Đông Linh, TP. Hải Phòng

Ngày 23/07/2018 5,118 lượt xem

A Di Đà Phật!

Nhờ vào sự kêu gọi của dự án cúng dường tượng Phật trong thời gian vừa qua,

chùa Đông Linh đã nhận được sự phát tâm công Đức của các thiện nam tín nữ, đồng bào nhân dân Phật tử trong và ngoài nước bao gồm: 42,240,000 đồng tiền mặt, 1 Pho tượng Bồ tát Địa Tạng và 1 pho Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm.

Sau đây là danh sách nhà chùa tổng hợp từ khi Xưởng đăng lời kêu gọi trên website và trên tạp chí:

 1. Gđ Phật tử Đỗ Văn Thanh: 01 pho tượng Bồ Tát Địa Tạng
 2. Phật tử Phạm Thị Minh Nguyệt – Đình Đông -HP: 5.000k
 3. Phật tử Nguyễn Lê Kim Chi – tỉnh Long An: 2.500k
 4. Tín chủ ẩn danh: 200k
 5. Chú Hải – Sơn Tây – HN: 2000k
 6. Phật tử ẩn danh: 200k
 7. Phật tử Trần Thị Linh: 500k
 8. Tín chủ Hoàng Trọng Huỳnh: 200k
 9. Hoàng Cát Tuệ An: 200k
 10. Phật tử ẩn danh: 100k
 11. Phật tử ẩn danh: 700k
 12. Phật tử Tuấn Anh: 2000k
 13. Phật tử Nguyen Thi Minh Nguy: 500k
 14. Nguyễn Văn Giang: 100k
 15. Dang Truong Thanh: 200k
 16. Quỳnh Thị Chi (Hàn Quốc):400k.
 17. Phật tử Bùi Thị Nõn, Đỗ Thị Thuỷ (quê Quảng Thanh – HP) và các bạn của Thủy hiện ở Hàn Quốc: Tổng cộng 10.100k *** Trong đó:  – Quỳnh Thị Chi: 400k. – Nguyễn Như Hải (HQ): 400k.  – Yang Do Hyeon (HQ): 200k. – Vũ Đức Chương (HQ): 4000k. – Nguyễn Thị Kim Hoà (HQ): 400k … … …
 18. Gia đình Phật tử Bùi Thị Tuyết Mai – HP: 2000k
 19. Gia đình Phật tử Phạm Thị Vân (Việt kiều): 10.000k
 20. Gia đình Phật tử tại Hà Nội: 01 pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn
 21. Phật tử ẩn danh chuyển khoản sáng ngày 14/7/2018: 5.000k

Thay mặt nhân dân Phật tử nhà chùa, xin thành kính tri ân công Đức của chư quý vị và rất mong tiếp tục nhận được sự trợ duyên công Đức của tất cả quý vị!

Chùa Đông Linh - Hải Phòng
Chùa Đông Linh – Hải Phòng
Chùa Đông Linh - Hải Phòng
Chùa Đông Linh – Hải Phòng
Chùa Đông Linh - Hải Phòng
Chùa Đông Linh – Hải Phòng
Chùa Đông Linh - Hải Phòng
Chùa Đông Linh – Hải Phòng
Chùa Đông Linh - Hải Phòng
Chùa Đông Linh – Hải Phòng

Xin xem: Tâm thư Phổ Khuyến tạo Hệ thống Tượng Phật gỗ cao 1.6-2m – Chùa Đông Linh, TP. Hải Phòng