Video về Chùa Minh Hiệp – ngôi Chùa khó khăn, dột nát

Ngày 17/07/2017 1,239 lượt xem

Xem chi tiết Tâm thư kêu gọi Phát tâm cúng dường tượng Phật của Chùa: https://cungduong.vn/chua/chua-minh-hiep/

Mọi sự phát tâm công đức tạc tôn tượng xin gửi về:

  • ĐĐ. Thích An Quang (Văn Đình Linh) Chùa Minh Hiệp – 388, ấp Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
  • Hoặc số Tài Khoản: 0108037306 – Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Đồng Nai; 5902205241601 – Ngân hàng Agribank, chi nhánh Xuân Lộc – Đồng Nai. (ghi rõ nội dung cúng dường tượng Phật).

Thành kính tri ân quý Phật tử xa gần! Kính chúc quý vị và Bửu Quyến Phước thọ miên trường!

TM. CHÙA MINH HIỆP

Tỳ-kheo Thích An Quang