Kêu gọi Phát tâm cúng dường Tượng Phật Thích Ca gỗ cao 3.2m – Chùa Minh Hiệp, tỉnh Đồng Nai Ngừng kêu gọi

Ngày 17/06/2017 8,117 lượt xem

Tôn tượng hiện vẫn còn tiếp nhận tịnh tài của Quý Phật tử vì kinh phí hiện nay mới chỉ được ½ mà thôi.
Tôn Tượng: BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Chiều Cao: 3.2m. Chất Liệu: GỖ HƯƠNG. Dáng Tôn Tượng: NGỒI THUYẾT PHÁP

1 người đã kiểm chứng Tỳ-kheo Thích An Quang là Trụ Trì Chùa Minh Hiệp và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

 • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
 • 3 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
 • 1,852 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Tỳ-kheo Thích An Quang là Trụ Trì Chùa Chùa Minh Hiệp và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử!

Đã từ lâu hình tượng Phật Bồ Tát là vật thể tinh thần được nhân rộng trong tất cả mỗi vùng miền, mỗi quốc gia theo truyền thống Phật giáo. Được kết tinh từ nên văn hóa xa xưa lúc Phật còn tại thế.

Tạo hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát, là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây một cái nhơn công đức, phước đức lớn lao! Cho nên hơn 2500 năm, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hàng xuất gia, tại gia đệ tử của Phật, từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, các nước Phật giáo trên thế giới cho đến Việt Nam, đã có không biết bao nhiêu người tạo lập hình tượng chư Phật, Bồ Tát để chiêm ngưỡng, lễ lạy, cúng dường.

Trước khi lược nêu công đức, phước đức của sự tạo tượng Phật, chúng ta hãy ngược giòng thời gian, tìm hiểu xuất xứ của việc tạo hình tượng Phật bắt nguồn từ đâu và ai là người đầu tiên phát tâm tạo hình tượng Phật.

Căn cứ vào kinh ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG PHẬT đây thì, khi Phật còn tại thế, vua Ưu Đà Diên, trị vì nước Câu Diệm Di, là người đầu tiên đã dùng gỗ thơm Chiên đàn đỏ, tạo ra hình tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Vậy nguyên do nào vua Ưu Đà Diên tạo hình tượng Phật? Động cơ thúc đẩy vua Ưu Đà Diên tạo hình tượng Phật là bởi nguyên do như vầy:

Sau thời gian gần 49 năm thuyết pháp độ sanh, trong một mùa an cư 90 ngày (có lẽ là mùa an cư cuối cùng), Đức Phật vắng bóng ở trần gian, Ngài lên cung trời Đao Lợi nói kinh, giáo hóa chư Thiên và độ thân mẫu là Ma Gia phu nhơn được chứng thánh quả, thì vua Ưu Đà Diên không tìm thấy Đức Phật nơi đâu, lòng khát ngưỡng nhớ mong cực độ, đến nỗi vua này bi cảm âu sầu nhiều ngày, xao lãng cả việc triều chính và không màng đến thú vui vương giả. Vua không biết cách nào gặp Đức Phật cho đỡ nhớ mong, bèn nghĩ đến cách tạo tượng Phật.

Vua triệu tập các tay thợ điêu khắc nổi tiếng trong nước để tạo tượng Phật, nhưng ai cũng từ chối không dám nhận lời, vì họ nghĩ rằng: Sắc thân của Phật tướng tốt tuyệt vời, e rằng tượng Phật tạo ra nếu có sai lầm, sẽ làm cho họ đắc tội và lui mất thanh danh. Khi đó có vị thần Tỳ Thủ Yết Ma, tương truyền là vị thần điêu khắc, đã biến thân ra làm người thợ mộc, ông mang dụng cụ đến nhận trách nhiệm tạo hình tượng Phật để giúp nhà vua. Thần Tỳ Thủ Yết Ma trổ hết tài năng, chỉ trong một ngày là xong tượng Phật, cao bảy thước mộc, tượng màu vàng tía, đủ các tướng tốt, khiến người nhìn đến biết là tượng Phật.

Vua Ưu Đà Diên tạo tượng Phật xong, tiếng vang lan truyền các nước lân cận, vua các nước lớn như vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế và vua Nghiêm Xí, đều đem lễ vật đến cúng dường chiêm ngưỡng và đều khen việc làm của vua Ưu Đà Diên.

Thời gian ba tháng chấm dứt, Đức Phật trở xuống cõi Diêm Phù Đề, vô lượng chư Thiên trong sáu cõi trời Dục giới, 18 cõi trời Sắc giới, đồng dâng lễ cúng dường Đức Phật và tiễn đưa Ngài trở lại trần gian. Hàng đệ tử xuất gia, tại gia ít nhất là bốn nước, gồm đủ mọi thành phần, đã tụ hội về thành Tăng Già Thi cung đón Đức Phật. Một quang cảnh vô cùng vĩ đại vô tiền khoáng hậu đã diễn ra lúc đó, ấy là cuộc hội kiến Thần tiên giữa Trời và người, chưa từng có trong nhân loại. Tất cả những ai thành tâm mang những lễ phẩm cúng dường Đức Phật, đều thành tựu phước đức và thành tựu cái nhân đắc độ hiện tiền và đời sau, nhiều phái ngoại đạo nhơn đó mà bỏ tà về chánh, quy y Tam Bảo. Như thế, Đức Phật đã hoàn thành bản nguyện độ sanh của Ngài, khi xuất hiện trên cõi đời này. Cho nên trong kinh DI GIÁO có chỗ ghi rằng: “Những người đáng độ ta đã độ xong, những người chưa được độ, ta cũng đã gây nhân duyên cho họ được độ sau này…” Đây rõ ràng là lòng từ bi vô tận, cứu độ chúng sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn của chúng ta.

Để các chúng sanh đời sau hiểu rõ phước đức, công đức tạo tượng Phật, Ngài Di Lặc Bồ Tát đã thay mặt tất cả phàm Thánh, thưa hỏi Phật về công đức tạo tượng của vua Ưu Đà Diên, Đức Phật tuần tự nói về phước báo và công đức thù thắng của người có tâm thành tín thanh tịnh tạo ra tượng Phật. Kinh này ghi rõ những phước báo về công đức chẳng thể nghĩ bàn ấy. Dưới đây chúng tôi xin trích dẫn một vài đoạn để chư vị có một khái niệm sơ qua:

“Di Lặc! Nếu có người nào dùng những tơ sợi thêu thùa tượng Phật, hoặc là nấu đúc bằng thứ vàng, bạc, đồng, sắt, chì, kẽm, hoặc điêu khắc bằng gỗ thơm Chiên đàn, hoặc khắc bằng thứ trân châu, sò ốc, gấm vóc dệt thành, đất đỏ, xi măng, thạch cao, đất sét, hoặc các thứ gỗ… Dùng những vật đó tùy phần sức mình tạo ra tượng Phật, cho đến rất nhỏ như ngón tay cái, có thể khiến cho người khác nhìn biết đó là tượng Phật, phước báo người đó nay ta sẽ nói:

“Di Lặc! Những người như vậy ở trong sanh tử, tuy còn trôi lặn, trọn chẳng sanh tại gia đình nghèo cùng, cũng chẳng sanh nhà giòng dõi thấp hèn, cô đơn hẻo lánh ở ven cõi nước, lại cũng chẳng sanh vào nhà tà kiến, con buôn con bán, nhà làm hàng thịt, cho đến chẳng sanh vào giòng hèn hạ, kỹ nữ bất tịnh, hoặc nhà ngoại đạo khổ hạnh tà kiến, trừ khi vì sức thệ nguyện Từ Bi, ngoài ra chẳng sanh vào những nhà ấy.

“Người này thường sanh vào nhà thuộc giòng tộc vua Thánh Chuyển Luân có thế lực lớn, hoặc sanh giòng Bà La Môn tịnh hạnh, hoặc nhà giàu sang không tạo tội nặng. Sanh ở nơi nào cũng thường gặp Phật vâng thờ cúng dường, hoặc được làm vua thọ trì chánh pháp, đem pháp giáo hóa không trái đạo, hoặc làm vua Thánh Chuyển Luân oai hùng. Sanh ra nơi nào cũng là đàn ông, không chịu thân nữ. Lại chẳng chịu thân Huỳnh môn hai hình là thứ hèn hạ, thân được thọ sanh không bị xấu xí. Mắt chẳng mù chột, tai chẳng điếc lác, mũi chẳng cong gãy, miệng chẳng méo lệch, môi chẳng trề xuống cũng chẳng túm rút, răng chẳng thưa thiếu, chẳng đen, chẳng vàng, lưỡi chẳng ngắn thụt, cổ chẳng bướu nhọt, thân chẳng lưng gù, da chẳng loang lổ, tay chẳng cụt ngủn, chân chẳng lệch què, chẳng quá ốm o, chẳng quá béo mập, cũng chẳng quá dài, cũng chẳng quá ngắn, đều không có các tướng chẳng đáng ưa…”.

Trên đây là một ít điều trích dẫn về phước báo dòng dõi thân tướng của người tạo tượng Phật. Ngoài những phước báo trên, còn có những quả báo khác là: trừ diệt các thứ nghiệp chướng như: Năm tội đại nghịch, mười nghiệp chẳng lành, bốn tội phạm nặng v.v… nói chung là những nghiệp ác nặng nề nhất mà một con người có thể lãnh nhận, nhưng nếu phát tâm thành tín tạo tượng và sám hối, thề không tái phạm, thì những nghiệp ác, những quả báo ấy đều bị tiêu diệt.

Tại sao công đức tạo tượng to lớn như vậy?

Bởi vì các Đức Như Lai, từ khi phát tâm tu hành cho đến thành Phật, đã trải qua vô biên A tăng kỳ kiếp, chứa nhóm vô lượng phước đức, thành tựu vô biên công đức,trí tuệ, các Ngài thường dùng các thứ công đức ấy hộ trì cho các chúng sanh có đức tin thanh tịnh, do vậy mà sự tạo tượng Phật có thể trừ diệt các thứ nghiệp ác sâu nặng.

Vả lại, tâm lực của mỗi chúng sanh, hay của mỗi người chúng ta vốn chẳng thể nghĩ bàn, vốn sẵn đủ hằng sa công đức, diệu dụng. Nếu chúng ta thường tư duy về những công đức của Phật, thường quán xét các Đức Như Lai có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có 10 lực, bốn món Vô úy, sáu Ba la mật, đại từ, đại Bi và đại Trí tuệ. Chính khi tư duy về những công đức của chư Phật, tức là phát động cái nhân công đức chẳng thể nghĩ bàn của chính chúng ta. Do năng lực huân tập này mà những nghiệp ác cực nặng và những quả báo xấu có thể chuyển đổi. Ta quán sát tướng hảo nơi sắc thân ta. Hạt giống đã có thì quả sẽ phát sanh và khi quả phát sanh là ta sẽ có các tướng hảo. Đạo lý này vốn chơn thật và không sai lạc bao giờ.

Nói tóm lại, nhờ tư duy công đức chư Phật bên ngoài, cho nên thành tựu công đức của Phật tâm bên trong tâm chúng ta. Nhờ tư duy công đức của Phật bên trong tâm chúng ta, cho nên thành tựu các phước báo thuộc sắc thân và hoàn cảnh bên ngoài. Đây là một đạo lý vi diệu, được gọi là Đại thừa, sự tạo tượng Phật này nằm trong đạo lý vi diệu đó, cho đến bộ kinh nói về việc tạo tượng đây, được gọi là KINH ĐẠI THỪA CÔNG ĐỨC TẠO TƯỢNG PHẬT.
Kinh cũng dạy rõ những nguyên nhân nào làm cho chúng sanh phải chịu thân nữ, huỳnh môn, hai hình, sanh thời không có Phật pháp, hoặc sanh vào những nơi hoang dã, biên cương v.v… Thật là những điều chúng ta khó gặp, khó hiểu.

Vì ý nghĩa đó và cũng nhờ duyên lành của một số Phật tử phát tâm tạo Tôn Tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để tôn trí nơi Chánh Điện Chùa Minh Hiệp. Tuy Chánh Điện chưa có đủ duyên xây dựng nhưng tấm lòng của Hòa Thượng Bổn Sư một số Phật tử chúng tôi xin ghi nhận công đức.

Chúng con xin thành kính đảnh lễ Niệm Ân Hòa Thượng Bổn Sư!

Chúng tôi Kính tri ân:

 • Đại gia đình Phật tử: Tiêu Thị Huệ – PD: Thanh Nội
 • Phật tử: Nguyên Ý – Lê Thị Tú
 • Phật tử: Nguyễn Tấn Trung – PD: Hoằng Phương
 • Phật tử: Nguyễn Thanh Phương – PD: Thanh Tâm
 • Phật tử: Nguyễn Quốc Bình – PD: Hoằng Giáp
 • Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hưng – PD: Hoằng Thế
 • Gia đình Phật tử Nguyễn Thanh Hiếu – PD: Thanh Nghị
 • Phật tử: Nguyễn Hữu Nghĩa – PD: Hoằng Như
 • Phật tử: Bella Nguyên
 • Phật tử: Leyna Nguyên
 • Phật tử: Giác Châu – Giác Nhã
 • Gia đình Phật tử: Diệu Lộc
 • Phật tử: Liên Đài
 • Đại gia đình Phật tử: Nhan Ánh Hồng và các Bạn Đạo ở Tiền Giang

Đã phát tâm tịnh tài để tạo Tôn Tượng Bổn Sư Chùa Minh Hiệp, Tôn tượng hiện vẫn còn tiếp nhận tịnh tài của Quý Phật tử vì kinh phí hiện nay mới chỉ được ½ mà thôi.

Tôn Tượng: BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Chiều Cao: 3.2m
Chất Liệu: GỖ HƯƠNG
Dáng Tôn Tượng: NGỒI THUYẾT PHÁP
Thời gian thi công: 12 THÁNG (tháng 6/2018 là thỉnh tượng về)

Mọi sự phát tâm công đức tạc tôn tượng xin gửi về:

 • ĐĐ. Thích An Quang (Văn Đình Linh) Chùa Minh Hiệp – 388, ấp Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
 • Hoặc số Tài Khoản: …– Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Đồng Nai; …– Ngân hàng Agribank, chi nhánh Xuân Lộc – Đồng Nai. (ghi rõ nội dung cúng dường tượng Phật).

Thành kính tri ân quý Phật tử xa gần! Kính chúc quý vị và Bửu Quyến Phước thọ miên trường!

TM. CHÙA MINH HIỆP

Tỳ-kheo Thích An Quang

 1. [Đợt 1] Phương danh Cúng dường tượng Phật cho Chùa Minh Hiệp đến ngày 28/7/2017 tại đây

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Ảnh chụp sư trụ trì ngoài đời

Ảnh chùa

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Đức Phật tọa Tòa sen 1 3.2 Gỗ

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

1,852 Ý kiến đóng góp

 • pham duc manh Ngày 09/07/2018

  cty con chuyen ve do da va tuong da trong chua ,con xin dcphuc vu

 • Lâm Văn Lộc Ngày 20/01/2018

  Dạ chào thầy ạ. Mẹ con vừa mất, hiện giờ con đang phát tâm cúng dường các chùa để tạo công đức viên mãn cho mẹ trong 49 ngày. Nhưng do con ở tphcm không có điều kiện đi từng tỉnh. Con mong muốn phần cúng dường chùa ghi tên mẹ con (tức là ghi tên người đã mất) có được không ạ? Vì điều con muốn là tất cả việc cúng dường chùa đều dành công đức hết cho mẹ của con ạ

 • Lâm Văn Lộc Ngày 20/01/2018

  Dạ chào thầy ạ. Mẹ con vừa mất, hiện giờ con đang phát tâm cúng dường các chùa để tạo công đức viên mãn cho mẹ trong 49 ngày. Nhưng do con ở tphcm không có điều kiện đi từng tỉnh. Con mong muốn phần cúng dường chùa ghi tên mẹ con (tức là ghi tên người đã mất) có được không ạ? Vì điều con muốn là tất cả việc cúng dường chùa đều dành công đức hết cho mẹ của con ạ

 • TM Ban QT Dự Án Ngày 24/08/2017

  @Trần Minh: Dạ, tên người nhận phải là tên Thật của Sư thầy ạ.

  Xin ghi theo:

  Chủ Tài Khoản: Văn Đình Linh (ĐĐ. Thích An Quang )
  Số Tài Khoản: 5902205241601
  Ngân hàng Agribank, chi nhánh Xuân Lộc – Đồng Nai.
  (ghi rõ nội dung cúng dường tượng Phật)

 • Trần Minh Ngày 18/08/2017

  Cho con hỏi con gửi đóng góp cúng dường tượng Phật và con ghi là ” Cúng dường tượng Phật Thích Ca chùa Minh Hiệp”.Sao tài khoản agribank lại gửi lại và viết là “Do Sai Tên” là sao ạ.Con xin được giải đáp ạ.

 • Trương Thị Thu Ngày 31/07/2017

  A Di Đà Phật. Con muốn cúng dường Tuong Phật, cho con xin số tk và tên chủ tk ah.

 • Le thi anh tuyet Ngày 06/07/2017

  Con xin dong gop 200

 • Thích An Quang Ngày 29/06/2017

  Tài Khoản: Văn Đình Linh (ĐĐ. Thích An Quang )Ngân hàng Agribank, chi nhánh Xuân Lộc – Đồng Nai. (ghi rõ nội dung cúng dường tượng Phật)

 • Phan Ngọc Thư Ngày 29/06/2017

  Muốn đóng góp thì gửi vào tk nào vậy ah. Nam mô A Di Đà Phật

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web