Tâm Thư Kêu gọi Cúng Dường tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn nhựa Composite, Đại Hồng Chung và Trống Bát Nhã – Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Ngừng kêu gọi

Ngày 13/07/2017 15,226 lượt xem

Trước là mong thỉnh được bộ đại hồng chung và trống bát nhã để đủ pháp khí tu tập. Và cũng là đem tiếng chuông thay lờ cầu nguyện gửi đến khắp chúng sanh 3 cõi..
Sau với tâm niệm được có điều kiện xây dựng ngôi tam bảo. Thỉnh Phật về thờ cũng là điều chúng tôi hết sức mong mỏi.
Và sẽ là thuận duyên hơn nếu chùa được thỉnh pho tượng Thiên thủ thiên nhãn nhựa Composite cao 2 mét trong nền giữa Chánh điện.

6 người đã kiểm chứng Sư Cô Thích Nữ Huệ Chánh là Trụ Trì Chùa Bảo Ân và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 2 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 4 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 455 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Sư Cô Thích Nữ Huệ Chánh là Trụ Trì Chùa Chùa Bảo Ân và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

BẢO ÂN NI TỰ

Đường 81, thôn Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni.
Kính thưa toàn thể quý vị thiện hữu tri thức, các nhà hảo tâm xa gần.

Chùa chúng tôi tên là Bảo Ân Ni Tự. Chùa nằm trên mãnh đất xưa là vùng trũng lầy ở khu vực Đường 81, thôn Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa được sư phụ chúng tôi là sư cô Thích Nữ Huệ Chánh, pháp tự Thông Hiếu khai hoang và sáng lập. Trải qua qua năm tháng nhiệt tâm gây dựng, nay Chùa đã được Giáo hội Phật Giáo Việt Nam công nhận là cơ sở Chùa. (Gần khu vực chùa Đại Tòng Lâm).

Ngày chúng tôi về đầu sư học đạo, Chùa còn rất nghèo. Nhưng với tâm nguyện của người truyền đăng Phật Pháp, không ngại gian lao, Sư phụ chúng tôi thường lấy câu “chùa đất Phật Vàng để khuyến tấn chúng tôi cố gắn tu học”.

Trải qua bao tháng năm. Tuổi đời làm già đi khuôn mặt mới ngày nào thanh xuân của sư phụ. Bấy nhiêu vết hằn da. Cũng là bao giọt mồ hôi Người nhỏ xuống nơi mãnh đất đó. Bao lần đổ đất. Ban đất.. đất thấm mồ hôi. Thấm tình người. Và trong đất còn cả mái tóc kỷ niệm của chúng tôi sau lần xuất gia cầu đạo.

Thiết nghĩ rằng:

Mái chùa che chở hồn dân tộc.
Nếp sống muôn đời vạn tổ tông.

Nay chúng tôi tha thiết kêu gọi sự phát tâm thiện nguyện từ phía Quý vị để chùa chúng tôi có điều kiện gây dựng ngôi Tam bảo, được thỉnh Phật về cho Phật Tử lễ lạy. Vừa là có nơi để chúng Ni tu tập, cũng là tiện trong vấn đề sinh hoạt tu tập của Phật tử xa gần.

Tâm niệm của chùa, trước là mong thỉnh được bộ đại hồng chung và trống bát nhã để đủ pháp khí tu tập. Và cũng là đem tiếng chuông thay lờ cầu nguyện gửi đến khắp chúng sanh 3 cõi…

Sau với tâm niệm được có điều kiện xây dựng ngôi tam bảo. Thỉnh Phật về thờ cũng là điều chúng tôi hết sức mong mỏi. Và sẽ là thuận duyên hơn nếu chùa được thỉnh pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát chất liệu nhựa Composite cao 2 mét trong nền giữa chánh điện!

Vậy kính mong được sự quan tâm và phát tâm từ phía quý thiện hữu xa gần. Cũng như sự lưu tâm góp sức từ phía quý chư tôn thiền đức.

Thay mặt bổn tự xin được gửi lời cầu chúc vạn sự hưng long đến toàn thể quý vị. Ngưỡng mong chư Phật Bồ tát và Thánh chúng đàn na phò trợ cho Phật sự viên thành.

Mọi sự phát tâm xin gửi về địa chỉ:
Sư Cô Thích Nữ Huệ Chánh.
Chùa Bảo Ân, thôn Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hoặc Số tài khoản ngân hàng Đông Á.
Chủ Tài Khoản: Lê Thị Xuân Điểm.
Số Tài Khoản: ….

Số điện thoại. …. Gặp Sư Trụ trì Huệ Chánh. Hoặc …. Gặp cô Giác Tuyền. Đệ tử ni.

Chùa Bảo Ân kính đơn !.
Thích Nữ Huệ Chánh

  1. [Đợt 1] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 10/8/2017 tại đây
  2. [Đợt 2] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 9/9/2017 tại đây

  3. [Đợt 3] Phương danh Nhà Hảo tâm phát tâm cúng dường Chuông trống Bát Nhã và tạo tượng Phật Chùa Bảo Ân, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 24/10/2017 tại đây

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Ảnh chụp sư trụ trì ngoài đời

Ảnh chùa

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm tọa Tòa sen, 42 thủ ấn 1 2 Nhựa Composite

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

455 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web