Tâm thư kêu gọi Xây dựng Bảo Tháp Vạn Phật Thánh Quan, Chùa Phước Hậu, tỉnh Lâm Đồng Ngừng kêu gọi

Ngày 23/02/2013 2,689 lượt xem

Để cầu nguyện cho Thế giới thoát khỏi đại nạn của nhân loại trong những năm tới , Thầy trụ trì phát bồ đề tâm đúc 10.000 ( một vạn ) tượng phật A Di Đà, để tôn thờ trong bảo tháp để Phật thử thập chương câu hội chiêm ngưỡng và lễ bái. Ước tính chi phí là : 2.000.000.000đ ( Hai tỷ đồng ). (10.000 tượng x 200.000đ/1 pho tượng = 2.000.000.000đ)

0 người đã kiểm chứng Đại Đức Thích Hạnh Huệ là Trụ Trì Chùa Phước Hậu và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 1 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 31 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Đại Đức Thích Hạnh Huệ là Trụ Trì Chùa Chùa Phước Hậu và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Chùa Phước Hậu – Đức Trọng – Lâm Đồng

TÂM THƯ CÁO BẠCH

                  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                  Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức

                  Kính Thưa Quý Phật Tử, Nhà tín thị thiện tâm xa gần

       Chùa Phước Hậu được tọa lạc trên sườn đồi núi nhấp nhô thuộc vùng đất Phú An – xã Phú Hội- huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng. Nơi được mệnh danh vùng đất Phật.

        Nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, Chùa được xây dựng suốt 10 năm qua. Ngôi Chánh Điện, Thương Điện và Tổ Đường nay đã trang nghiêm tráng lệ và thập phần viên mãn.

        Để cầu nguyện cho Thế giới thoát khỏi đại nạn của nhân loại trong những năm tới , Thầy trụ trì phát bồ đề tâm đúc 10.000 ( một vạn ) tượng phật A Di Đà, để tôn thờ trong bảo tháp để Phật thử thập chương câu hội chiêm ngưỡng và lễ bái.

      Ước tính chi phí là : 2.000.000.000đ ( Hai tỷ đồng )

        (10.000 tượng x 200.000đ/1 pho tượng = 2.000.000.000đ)

      Kính thưa quý Phật Tử!

      Với Số tiền trên đối với một ngôi Chùa nghèo ở vùng xa xôi hẻo lánh thì quả thực số tiền trên là rất lớn.

      Nên thầy viết Tâm Thư Cáo Bạch này để tha thiết kêu gọi quý Phật Tử xa gần phát Bồ đề tâm tùy hỷ, để công việc Phật sự lớn lao của Chùa sớm được châu viên thành tựu. Quý Phật Tử có nhu cầu xin liên hệ SĐT : …

       Nguyện cầu mười phương Chư Phật, gia hộ quý vị luôn sống dưới hào quang che chở của mười phương Chư Phật, và mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát

       Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Trụ Trì Chùa Phước Hậu            

 

Đại Đức . THÍCH HẠNH HUỆ

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Đức Phật tọa Tòa sen, Hào quang sau lưng 10,000 0.4 Nhựa Composite

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

31 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web