Kêu gọi phát tâm Tượng Quan âm gỗ đứng 1.8m – Niệm Phật Đường Thọ Bình, tỉnh Đồng Nai Ngừng kêu gọi

Ngày 28/04/2018 11,831 lượt xem

Đạo tràng Chùa Thọ Bình chúng tôi hiện đang cần và rất cần hai tôn tượng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

0 người đã kiểm chứng Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Luân là Trụ Trì Niệm Phật Đường Thọ Bình và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 1 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 779 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Luân là Trụ Trì Chùa Niệm Phật Đường Thọ Bình và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NIỆM PHẬT ĐƯỜNG THỌ BÌNH

Ấp Thọ Bình, Xã Xuân Lộc, Xuân Lộc, Đồng Nai

—-š]›—-

 THÔNG BẠCH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi: Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Kính Thưa: Quý đạo tâm Nam Nữ Phật Tử. 

Chùa Thọ Bình đang tạc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Đã từ lâu hình tượng Phật, Bồ Tát là vật thể tinh thần được nhân rộng trong tất cả mọi vùng miền, mỗi quốc gia theo truyền thống Phật Giáo. Được kết tinh từ nền văn hoá xa xưa lúc Đức Phật còn tại thế.

Tạo thình tượng Phật  hình tượng Bồ Tát là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây cái nhơn công đức, phước đức lớn lao. Cho nên 2500 năm, sau khi Đức Phật nhập niết bàn,  hàng xuất gia và tại gia đệ tử của Đức Phật từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản các nước Phật Giáo trên thế giới cho đến Việt Nam đã có không biết bao nhiêu người tạo lập hình tượng Chư Phật và Bồ Tát để chiêm bái, lễ lạy, cúng dường.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính thưa quý đạo tâm, quý phật tử gần xa thân mến.

Đạo tràng Chùa Thọ Bình chúng tôi hiện đang cần và rất cần hai tôn tượng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Để cùng nhau tạo duyên lành, được sự giúp đỡ của Dự Án Cúng dường Tượng Phật chúng tôi gửi lên đây lòng tri ân. Mong quý đạo tâm quan tâm chia sẻ giúp đỡ.

Làm thiện được phước theo mình

Kiếp sau sẽ được tái sanh sang giàu

Hồng ân Tam Bảo lớn lao

Pháp quang soi chiếu thân ta an lành

Thay mặt đạo tràng Chùa Thọ Bình nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý đạo tâm, quý Phật tử gần xa luôn được thân an tâm lạc, vạn sự cát tường như ý .

Liên hệ:
Thích Nữ Thông Luân
Điện thoại: …
Niệm Phật Đường Thọ Bình, Ấp Thọ Bình, Xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai

Số Tài Khoản:

Nguyễn Thị Thảo

Số Tài Khoản: …

Ngân hàng VietcomBank , Chi nhánh Long Khánh, Đồng Nai

Trong niềm tôn kính vô biên hướng về ngôi Tam Bảo, chúng tôi xin nguyện cầu mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Chư Lịch Đại Tổ Sư thường gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, gia quyết an hòa, cát tường như ý. Thành kính tri ân và tán dương công đức của quý vị.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT. NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

Thay mặt Đạo tràng NPĐ Thọ Bình kính thư.

Thọ Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2018

Trụ Trì

Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Thông Luân

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Ảnh chùa

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Bồ Tát Quán thế âm đứng trên tòa sen 1 1.8 Gỗ
2 Bồ Tát Địa tạng Vương đứng trên Tòa sen 1 1.8 Gỗ

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

779 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web