Thư ngỏ phát tâm cúng dường 10 ngàn tượng Phật nhỏ – Vĩnh Minh Tự Viện, tỉnh Lâm Đồng Ngừng kêu gọi

Ngày 16/05/2012 2,911 lượt xem

Tự Viện cũng kiến tạo Vạn Phật Điện, tôn trí 10 ngàn pho tượng nhỏ bên dưới Vĩnh Minh Đại Phật. Tuy đã phát động được 2 năm. Nhưng hiện chỉ có khoảng 500 pho tượng được quý Phật tử phát tâm cúng dường. Chúng tôi đã đúc trước 1000 pho tượng tôn trí trong Vạn Phật Điện, việc hoàn thành phải chờ sự phát tâm của quý Phật tử gần xa.

1 người đã kiểm chứng Đại Đức Thích Nguyên Hiền là Trụ Trì Vĩnh Minh Tự Viện và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 1 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 3 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 913 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Đại Đức Thích Nguyên Hiền là Trụ Trì Chùa Vĩnh Minh Tự Viện và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

THƯ NGỎ

Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

Kính Thưa Quý Đạo Hữu Phật Tử gần xa

Nhờ sự hộ trì của Tam Bảo và sự phát tâm cúng dường của Phật tử gần xa, đặc biệt là đạo hữu Ngô Minh Trí pháp danh Nguyên Thiện, công trình Vĩnh Minh Đại Phật đã hoàn thành viên mãn. Năm qua, nhằm ngày húy nhật của cố Hòa Thượng Viện Chủ Vĩnh Minh Tự Viện đã long trọng tổ chức lễ sái tịnh khai quang tôn tượng Phật A Di Đà. Ngoài ra, Tự Viện cũng kiến tạo Vạn Phật Điện, tôn trí 10 ngàn pho tượng nhỏ bên dưới Vĩnh Minh Đại Phật. Tuy đã phát động được 2 năm. Nhưng hiện chỉ có khoảng 500 pho tượng được quý Phật tử phát tâm cúng dường. Chúng tôi đã đúc trước 1000 pho tượng tôn trí trong Vạn Phật Điện, việc hoàn thành phải chờ sự phát tâm của quý Phật tử gần xa.

Hiện nay, Vĩnh Minh Tự Viện tiếp tục vận động cúng dường tượng Phật tôn trí trong Vạn Phật Điện, mỗi pho tượng là 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Bên dưới pho tượng sẽ khắc tên và địa chỉ của quý Phật tử phát tâm. Số tịnh tài này, ngoài kinh phí đúc tượng, chúng tôi còn sử dụng để tôn tạo cảnh quan đường sá, cầu kiều và cổng tam quan để công trình Vĩnh Minh Đại Phật được thành tựu viên mãn.

Kính mong Chư Tôn Thiền Đức và quý Phật tử gần xa phát tâm mạnh mẽ để công trình Vạn Phật Điện sớm được hoàn thành.

Kính chúc Chư Tôn Đức cùng toàn thể Phật tử thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường như ý.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trụ trì
Thích Nguyên Hiền

Điện thoại: …

Địa chỉ: 250 Phú An – Phú Hội – Đức Trọng – Lâm Đồng

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Đức Phật tọa Tòa sen 10,000 0.3 Nhựa Composite

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

913 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web