Công đức thỉnh tượng Quan âm – Chùa Bồ Đề Đạo Tràng, tỉnh Bình Dương Ngừng kêu gọi

Ngày 15/02/2014 4,084 lượt xem

Xin thỉnh 1 vạn pho tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát để tôn trí tại ngôi bảo điện của Chùa sau khi trùng tu xây dựng xong. Để thể hiện thân tướng hoá hiện kỳ diệu “Ngàn tay ngàn mắt” của đức Bồ Tát nhiệm mầu, tượng chiều cao 40 cm diện mạo trang nghiêm trong tư thế toạ thiền, bắt ấn cam lồ hàng ma.

0 người đã kiểm chứng là Trụ Trì Chùa Bồ Đề Đạo Tràng và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

  • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
  • 2 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
  • 626 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định là Trụ Trì Chùa Chùa Bồ Đề Đạo Tràng và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

CÔNG ĐỨC THỈNH TƯỢNG QUAN ÂM

CHÙA BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

số 5/1 khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Nam mô Đại Từ Đại Bi linh Cảm Quan thế Âm bồ Tát.

Trong Đạo Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là hình ảnh dịu hiền đầy yêu thương đối với tất cả mọi người. Trong nhân gian mọi người ví Ngài như một người Mẹ hiền, cành dương nước tịnh luôn xoa dịu những nỗi khổ, niềm đau của muôn loài . Với tâm hạnh từ bi của Ngài lúc nào cũng an ủi, nhắc nhở, đưa chúng sanh trong cõi ta bà đầy khổ luỵ này vượt qua mọi đau khổ của cuộc đời và đem lại sự an lạc ngay hiện tại. Nếu chúng ta thành tâm tôn thờ và trì niệm danh hiệu Ngài thì muôn ngàn đau khổ đều trở nên an lạc.

Để tỏ lòng thành kính và thực tập theo hạnh nguyện ban vui cứu khổ và 12 lời nguyện của đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Chùa Bồ Đề Đạo Tràng sẽ chính thức trùng tu ngôi Đại Hùng Bảo Điện, vào ngày 21 tháng giêng năm Giáp ngọ. và có tổ chức chương trình thỉnh 1 vạn pho tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát để tôn trí tại ngôi bảo điện của Chùa sau khi trùng tu xây dựng xong. Để thể hiện thân tướng hoá hiện kỳ diệu “Ngàn tay ngàn mắt” của đức Bồ Tát nhiệm mầu, tượng chiều cao 40 cm diện mạo trang nghiêm trong tư thế toạ thiền, bắt ấn cam lồ hàng ma.

Chúng ta hãy cùng hướng đến hạnh nguyện của Ngài, mà cùng nhau thực hiện phát tâm hoan hỷ hùn phước, thỉnh mỗi người 1 pho tượng hoặc nhiều tượng cho mình hoặc cho người thân, dù hiện còn hay đã quá vãng đều được công đức vô lượng. Cầu nguyện đức Phật Quan Thế Âm phồ hộ độ trì cho quý vị, luôn được tật bệnh tiêu trừ, sức khoẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường- như ý.

“ Quan âm Bồ Tát rất nhiệm mầu
Thanh tịnh trang nghiêm nhiều kiếp tu
Những ai cần Ngài đều ứng hiện
Cứu đời đau khổ khắp muôn nơi”

Chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Trân trọng ghi nhận công đức cúng dường tượng Phật

CÔNG ĐỨC THỈNH TƯỢNG PHẬT QUAN THẾ ÂM

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Chúng con:————————— ————-Pháp danh:——————————————-

Địa chỉ:——————————————————————————————————–

Chúng con Xin cung kính bỏ chút của cải nhỏ mọn, xin được thỉnh ……….pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và chúng con xin phát tâm tôn trí tượng Quan Thế Âm tại ngôi đại hùng Bảo Điện mới của Chùa Bồ Đề Đạo Tràng, để cho nhiều người có cơ hội chiêm ngưỡng và lễ bái.

Mỗi pho tượng chúng con xin được cúng dường là 500.000đ (năm trăm nghìn đồng Việt Nam).

Nguyện gia đình- thân thể yên vui khoẻ mạnh, tội chướng tiêu trừ, của cải đầy đủ, đời hiện tại vĩnh viễn lìa khỏi những suy não khổ đau, lâm chung được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Ghi Chú : Mỗi pho tượng sẽ được khắc tên và pháp danh của người cúng tượng .

Người Nhận Người cúng dường tượng Ngày/ tháng/năm

…..………………………. ……..…………………………… …..…….…………………

Lưu ý: Để tránh tình trạng mạo nhận của những người bán nhang hoặc cầm sổ đến từng nhà quyên góp. Nhà Chùa chỉ nhận cúng dường trực tiếp tại Chùa hoặc chuyển khoản, qua đường bưu điện

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Bồ Tát Quán Thế Âm tọa Tòa sen 10,000 0.4 Nhựa Composite

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

626 Ý kiến đóng góp

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web