Kêu gọi cúng dường Bộ Hoa Nghiêm Tam Thánh gỗ 2.81m – Chùa Hoa Nghiêm, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Ngừng kêu gọi

Ngày 03/04/2017 38,764 lượt xem

Chúng con thiết nghĩ, tài hèn phước kém, không thể nào hoàn thành tâm nguyện xây dựng nghĩ đến,thật là thiên nan vạn nan, vì thế chúng con tạm gác niềm ưu tư thao thức. Thành tâm viết bức “ thư ngõ” này kính gởi đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và quý ân nhân phật tử xa gần trợ duyên, trợ lực phần công đức cúng dường xây dựng Tam Bảo.

5 người đã kiểm chứng Tỳ Kheo Ni Như Duyên là Trụ Trì Chùa Hoa Nghiêm và đang có nhu cầu thỉnh Tượng

Hiện nay đã có:

 • 0 Người sẽ khảo sát thực tế
 • 1 Người đã tiếp xúc với Đại diện nhà Chùa
 • 18 Người đóng góp ý kiến

Thực trạng của Chùa cần Khảo sát thực tế và Cúng dường đủ để dành cho các Chùa có hoàn cảnh khó khăn hơn, Xin làm ơn Thông báo Ý định và Kết quả của Quý Liệt vị bằng việc nhấn các Nút dưới đây:

Khẳng định Tỳ Kheo Ni Như Duyên là Trụ Trì Chùa Chùa Hoa Nghiêm và đang có nhu cầu thỉnh Tượng Nhấn vào đây Tôi sẽ đến Khảo sát Nhấn vào đây Tôi đã tiếp xúc với Đại diện nhà chùaNhấn vào đây Xin chia sẻ ý kiến đóng góp Nhấn vào đây Gửi bạn bè Facebook Nhấn vào đây

Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:
Xin hoan hỷ cung cấp thông tin để ban Quản Trị xác thực Quý Liệt Vị công tâm khi đánh giá/ thông báo. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẻ liên hệ lại Quý Liệt Vị dể kiểm chứng:
Họ Và Tên:
Địa Chỉ Thường Trú:
Số Điện Thoại:
Tài Khoản Zalo/Viber:

[Chùa đã ngừng kêu gọi, xin cúng dường Chùa khác]

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA HOA NGHIÊM

Thôn Phước Cường Xã Cù Bị Huyện Châu Đức

Tỉnh BRVT – Tel: 0933. 635. 805

—-š]›—-

 THÔNG BẠCH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi: Chư Tôn Đức Tăng Ni.

Kính Thưa: Quý đạo tâm Nam Nữ Phật Tử.

Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc Thôn Phước Cường Xã Cù Bị Huyện Châu Đức Tỉnh BRVT.

Năm 1987 chùa khởi nguyên tại nhà Bác Cầm Đội 4 Cà Phê. Lúc ban đầu mái tranh cột tre, vách lá ấy thế mà, Phật tử nơi đoàn kết chí nguyện kiến tạo chùa.

Năm 1989 gia đình Phật Tử Trịnh Ngọc Lộc hiến cúng 200m2 đưa chùa về đây, lúc bấy giờ hoang vắng lâu lách, phật tử người dân địa phương kiến tạo chùa thế gò hoang, Phạm vũ thay tên cỏ lá. Khi ấy, chùa mái tôn vách xi chỉ căn nhà cấp 4 che nắng núp mưa khi đêm về tụng kinh lễ phật.

Năm 2000 Đại Đức Thích Minh Cần ở Cẩm Mỹ mua thêm hơn 2000m2 hiến cúng đất cho chùa, khi ấy chùa chưa được hợp thức hóa vào cơ sở giáo hội.

Năm 2011 Sư Cô Như Duyên về giám tự. Vào tháng 10 gặp cơn bão chùa sập hậu Tổ bay Tôn, bởi vì lúc ấy chùa tường vách làm bằng gạch và tô xi cốt thép mái tôn trải qua bao mùa mưa nắng biến đổi chùa xuống cấp trầm trọng mái tôn hư mục dột nát khi cơn mưa xuống, cột kèo bằng tre  mối mọt, vách tường rạng nức trông rất nguy hiểm khi vào mùa đông gió mưa.

Năm 2015 Phật tử Đinh Hoàng Anh mua thêm đất 7350m2 hiến cúng cho chùa, hiện giờ tổng số đất chùa hơn một nẫu Hecta đất.

Từ đó, Sư Cô Như Duyên cùng Phật Tử tu bổ dần dần vì nhu cầu tâm linh phật tử ngày một đông không đủ chỗ khi ngày lễ,  chính vì thế, mỗi đêm về Tịnh Độ phật tử địa phương cùng Sư Cô phát đại nguyện xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện để có chỗ thờ trang nghiêm và chỗ phật tử tu học hàng tháng.

Nhớ lại tích xưa, Trưởng giả Cấp Cô Độc kiến tạo tịnh Xá Kỳ Viên hiến cúng cho Đức Phật làm nơi thuyết pháp, Bình Sa Vương. Dâng Trúc Lâm Tịnh Xá để Phật và Tăng đoàn làm chỗ an cư và Đức Phật cũng tiếp nhận giảng đường Trùng Cát từ tấm lòng thành kính của thiện nữ Tỳ Xá Khư… Xét nghĩ đến công hạnh của người xưa chúng con đảnh lễ cảm tạ thâm ân, và dâng lên nơi đây niềm tin bật tuyệt với Tam Bảo lực nhiệm mầu vi diệu.

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quý liệt vị!

“Phật Pháp Xưng minh do Tăng già Hoằng hóa
Thiền môn hưng thạnh nhờ Đàn Việt phát tâm”

Chúng con thiết nghĩ, tài hèn phước kém, không thể nào hoàn thành tâm nguyện xây dựng nghĩ đến,thật là thiên nan vạn nan, vì thế chúng con tạm gác niềm ưu tư thao thức. Thành tâm viết bức “ thư ngõ” này kính gởi đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và quý ân nhân phật tử xa gần trợ duyên, trợ lực phần công đức cúng dường xây dựng Tam Bảo.

Ngưỡng vọng lòng bi mẫn của Chư Tôn Thiền Đức – gia tâm chú nguyện lòng thành kính hộ trì Tam Bảo cùa Quý Phật tử phát tâm hỗ trợ tài vật, góp phần thâm viên gạch công đức, hầu trợ duyên cho công tác Phật Sự của chúng con sớm được thành tựu thắng duyên, đạt thành bổn nguyện: “Hoaèng phaùp Vi Gia Vuï Lôïi Sanh Chi Boån Hoaøi” – Ân đức thâm sâu cao cả của quý vị sẽ là viên trân châu thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, góp phần trang nghiêm mười phương quốc độ chư Phật.

Chúng con kính tri ân niệm ân Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hồi hướng công đức vô lượng, vô biên của quý Phật tử cùng thân hữu xa gần .

Kính chúc chư liệt vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.Sức Khỏe – Thành Công  – Vạn Sự Như Ý.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT.

Hoa Nghiêm, ngày 9 tháng 9 năm 2016

Trụ Trì

Tỳ Kheo Ni Như Duyên

Thông Tin Về Sư Trụ Trì Và Chùa:

Chùa cần thỉnh các Tượng sau:

STT Tên và đặc điểm Tượng Số lượng Chiều cao (mét) Chất liệu
1 Đức Phật tọa Tòa sen 2 2.81 Gỗ
2 Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi Voi trắng 6 ngà 1 1.8 Gỗ
3 Bồ Tát Văn Thù cưỡi Sư tử xanh 1 1.8 Gỗ
4 2 Đệ Tử (Phật Thích Ca, Ca Diếp, A Nan) đứng trên Tòa sen 2 1.8 Gỗ

Ảnh được nhà Chùa cung cấp:


Quay về Đầu trang Web

18 Ý kiến đóng góp

 • vonorance Ngày 01/03/2023

  Consistent with the position of ELF5 as a STAT5 regulator, gain of ELF5 induces differentiation of luminal progenitor cells into alveolar cells 69 generic cialis 20mg

 • excandy Ngày 26/02/2023

  cialis online purchase 43 Close monitoring is warranted for volume overload and change in renal function

 • ArrogsSot Ngày 24/02/2023

  order cialis online Sometimes a rash develops directly without involving an allergic reaction

 • TrurryVon Ngày 17/02/2023

  siphene buy no prescription Triggering the final oocyte maturation with GnRH agonist in an antagonist protocol has the added advantage of reducing the incidence of OHSS further compared to HCG because of its sustained luteotrophic effect

 • Hargova Ngày 13/02/2023

  In one study, quinine concentrations in placental cord blood and breast milk were approximately 32 and 31, respectively, of quinine concentrations in maternal plasma isotret

 • audissura Ngày 31/01/2023

  Correlations, reliability, sensitivity, and specificity of PIM raters used in this study clomid for bodybuilders

 • BogePoite Ngày 29/01/2023

  In vivo regulation of the heme oxygenase 1 gene in humanized transgenic mice cialis 20mg for sale

 • liaislomi Ngày 26/01/2023

  side effects of accutane Similarly, using long term 10 days 5 bromo 2 deoxyuridine BrdU labeling to detect cells undergoing or having undergone replication, no difference was observed assessing vehicle S4C Fig and Tam S4D Fig treated pancreata 2, 62 0, 42 of BrdU cells per mm 2 of pancreas in controls vs 2, 96 0, 24 of BrdU cells per mm 2 of pancreas in HNFOE animals treated for 3 months with Tam S4E Fig

 • paychiarp Ngày 24/01/2023

  Both the Cre and skmMyd88 adult strains were injected intraperitoneally IP with either raloxifene to activate the Cre recombinase or a matched vehicle injection no recombinase activation Fig priligy medication 1 molar equivalent

 • Lê Quang Phước Ngày 19/01/2020

  Con muốn quyen gop duc tuong phat de hoi huong cho cha con

 • Hoàng Ngọc Sơn Ngày 29/05/2019

  Con Nam Mô A Di Đà Phật, xin sư cô cho con xin số tk ngân hàng để con có chút lòng thành cúng dường chùa ạ, con cảm ơn cô. Nam Mô A Di Phật

 • Nguyễn Thị Viếng Ngày 08/04/2019

  Xin Sư Cô cho con xin thông tin tài khoản ngân hàng để chuyển khoản cúng dường tạc tượng Phật ah.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

 • pham duc manh Ngày 04/09/2018

  cty con chuyen sx do da trong nha chua .con xin dc phuc vu .0962617538

 • Trần đình Huân Ngày 01/08/2018

  Adidaphat . Cơ sở con chuyên làm tượng gỗ . Phục chế và làm mới đồ thờ. Làng nghề mỹ nghệ Sơn đồng hoài Đức hn. Sđt 0949229786 Trần Huân

 • Trần Cao Kiều Diễm Ngày 17/04/2018

  Nam mô a di đà phật, con cũng xin sư cô cho con số tài khoản để con gửi cúng dường ạ. Con cảm ơn sư cô. Nam mô a di đà phật.

 • Quảng Minh Ngày 24/02/2018

  Nam mô a di đà phật,
  Con xin sư cô cho xin Tên và số TK Ngân hàng để con có chút lòng thành cúng dường cho chùa mình ạ.
  Nam mô a di đà phật,
  Con cảm ơn sư cô.

 • Trần Duy Ngày 25/08/2017

  tôi là một phật tử ở xã Cù Bị thường xuyên đến dự lễ ở chùa Hoa Nghiêm. Do sư cô Thích Nữ Như Duyên được bổ nhiệm trụ trì ngôi chùa Hoa Nghiêm từ năm 2016 cho đến nay. Tôi xin cam kết những gì ghi trên là đúng sự thật. Kính mong quý phật tử xa gần hoan hỷ góp phần giúp đỡ cho sư cô Thích Nữ Như Duyên…
  Nam mô a di đà phật

 • Ngo Thanh binh Ngày 21/06/2017

Xin để lại Ý kiến đóng góp

Địa chỉ email
Số điện thoại
Địa chỉ
Họ và tên
 

Xin để thông tin chính xác để nhà Chùa liên hệ lại

Quay về đầu trang Web